V SOSNOWIECKI DZIEŃ BIBLII

"Faksymile pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga na ołtarzu w Katedrze Pelplińskiej"

Tegoroczny, już Piąty, Sosnowiecki Dzień Biblii przebiega dwuetapowo. 23 kwietnia br. odbył się w Muzeum w Sosnowcu wernisaż wystawy „Biblia – Księgą ksiąg – cz. II”. Prezentowane były na niej eksponaty pochodzące z zasobów Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim, Biskupa Pomocniczego Sosnowieckiej Diecezji Kościoła Katolickiego oraz pracownika naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Najcenniejszym jednak eksponatem była faksymile pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga użyczonej przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bermardinum” w Pelplinie. Ekspozycja w Sosnowcu trwała do 22 maja.
Później wystawa została przeniesiona do Biblioteki Śląskiej. Cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem, że termin zamknięcia musiał być dwukrotnie przedłużany.

Ks. Henryk Rother-Sacewicz (Pastor Wspólnoty Kościołów Chrystusowych – Kościół Chrystusowy w Sosnowcu) inicjator i główny organizator Sosnowieckiego Dnia Biblii, miał też możliwość prezentowania faksymile w Kościele Katolickim w Wodzisławiu Śląskim, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Wodzisławiu Śl. (z udziałem władz miejskich i gminnych), w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Katowicach (spotkanie ekumeniczne). Faksymile ta stała się też ozdobą ołtarza podczas Mszy Dożynkowej Śląskiego Dekanatu Kościoła Polskokatolickiego (w Krzykawie k. Olkusza). ks. Henryk Rother-Sacewicz w trakcie Mszy opowiadał dzieje tej Księgi. Przy każdorazowym prezentowaniu faksymile, mówca zwracał uwagę na piękno szaty graficznej, poprzez które Gutenberg chciał oddać piękno treści Biblii. „Dzisiaj – patrząc na tę piękną szatę graficzną – winniśmy starać się odnaleźć piękno treści tej »Księgi ksiąg«. Jest bowiem ona Bożym przesłaniem dla każdego nas”.

 

Ks. prezb. Henryk Rother-Sacewicz - pastor Kościoła Chrystusowego w Sosnowcu, organizator Sosnowieckiego Dnia Biblii - wita przybyłych gości. Obok Kurator Muzeum w Sosnowcu p. Bożena Kostrzejowska, foto Leszek Wolski

Jednym z celów Ekumenicznych Dni Biblijnych, w które wpisuje się Sosnowiecki Dzień, jest propagowanie znajomości Pisma Świętego. Wystawa dawała możliwość poznawania wspomnianej już szaty graficznej. By móc poznać Jej treść, musimy tę Księgę posiadać, musimy ją studiować. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Pastor Henryk Rother-Sacewicz zainicjował druk Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym dla potrzeb Sosnowieckiego Dnia Biblii. Dzięki pozyskaniu wielu sponsorów, udało się wydrukować 1.500 egz. 

Dnia 1 października 2005 r., o godz. 16:00 w Muzeum Sosnowieckim odbędzie się druga część V Sosnowieckiego Dnia Biblii. Na program złoży się czytanie, przez duchownych Kościołów, których wierni mieszkają na terenie Sosnowca, wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Jana. Pomiędzy czytaniami będą prezentowane utwory muzyczne inspirowane Pismem Świętym. Nad tą częścią programu czuwa ks. dr Paweł Sobierajski, Duszpasterz Akademicki Diecezji Sosnowieckiej Kościoła Katolickiego, muzykolog, tenor, wykładowca w Akademii Muzycznej w Katowicach. Po zakończeniu imprezy, każdy uczestnik otrzyma egzemplarz Nowego Testamentu. Testamenty te zostaną też przekazane, za pośrednictwem Biblioteki Śląskiej, do wszystkich bibliotek miejskich i gminnych województwa śląskiego a także do bibliotek szkolnych w Sosnowcu.

Sponsorami wydania Nowego Testamentu są: Prezydent Miasta Sosnowca; St. Joseph Church of Christ, St. Joseph, Illinois, USA; Biskup Ordynariusz Sosnowieckiej Diecezji Kościoła Katolickiego; Biskup Diecezjalny Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Katowickiej; Biskup Ordynariusz Diecezji Śląsko-Łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów; Śląski Dekanat Kościoła Polskokatolickiego; Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach; Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz WKCh – Kościół Chrystusowy w Sosnowcu. Prezydent Miasta, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej Kościoła Katolickiego, Biskup Diecezjalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Henryk Rother-Sacewicz wpisali do tego wydania Nowego Testamentu okolicznościowe dedykacje.

Sosnowiecki Dzień Biblii posiada już bardzo bogatą listę patronów honorowych: Kazimierz Górski - Prezydent Miasta Sosnowca; J.E. ks. bp dr Adam Śmigielski - Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego; J.E. ks. bp Tadeusz Szurman - Biskup Diecezjalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Katowice; J.E. ks bp Jerzy Szotmiller - Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego; J.E. ks. bp M. Ludwik Jabłoński - Ordynariusz Diecezji Śląsko-Łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów; pastor W. Andrzej Bajeński - Prezbiter Naczelny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP; Małgorzata Platajs - Dyrektor Generalna Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W roku ubiegłym na liście tej znajdował się również J.E. Arcybiskup Szymon – Zwierzchnik Diecezji Łodzko-Śląskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (w bieżącym roku patronatu nie przyjął, gdyż obowiązki duszpasterskie nie pozwalały Mu na wzięcie udziału w SDB).

Widok na hall Muzeum w Sosnowcu - na pierwszym planie: (od prawej) - ks. Henryk Staroszyński i ks. Tadeusz Ratajczyk (Kościół Starokatolicki Mariawitów), ks. bp Adam Śmigielski - Ordynariusz Sosnowiecki, p. Kazimierz Górski - Prezydent Mista, p. Zbigniew Jaskiernia - Wiceprezydent Miasta, p. Bogusław Kabała - Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z małżonką, foto Leszek Wolski

Głównym organizatorem jest Wspólnota Kościołów Chrystusowych – Kościół Chrystusowy w Sosnowcu przy współpracy Klubu Inteligencji Katolickiej w Sosnowcu (ostatnio Duszpasterstwa Akademickiego Sosnowieckiej Diecezji), Muzeum w Sosnowcu lub Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki w Sosnowcu.

Jestem wdzięczny Bogu za otwarcie tych możliwości w naszym mieście. (XHRS)


 wrzesień 2005

powrót