O ekumenii w gimnazjum 

Środa popielcowa, 9 lutego. W sali gimnastycznej Gimnazjum nr 33 w Łodzi, jest już prawie setka gimnazjalistów. Czekają na gościa - biskupa M. Ludwika Jabłońskiego, ordynariusza Diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, zaproszonego przez panią dyrektor mgr Sabinę Szewczyńską. Temat spotkania: ekumenizm. Powód? W tym gimnazjum uczą się młodzi ludzie różnych wyznań, także mariawici. 

- Ekumenizm? To szerokie pojęcie - opowiadał gimnazjalistom bp M. Ludwik Jabłoński, przewodniczący oddziału łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. - Ekumenia to współpraca Kościołów zrzeszonych w PRE oraz  Kościoła Rzymskokatolickiego. To wspólne przedsięwzięcia, jak chociażby, wydana w 2001 roku ekumeniczna wersja Nowego Testamentu i Psalmów czy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W Łodzi po raz pierwszy w Polsce została zorganizowana Ekumeniczna Droga Krzyżowa.

W pierwszy piątek  marca, już od wielu lat organizowany jest Światowy Dzień Modlitwy. Liturgię na 2005 r. przygotowały kobiety z Polski. Oprócz w /w działań, staramy się pomagać najbardziej potrzebującym. I tak kilkanaście dni temu dla młodego człowieka, który uległ poważnemu wypadkowi, udało się zorganizować specjalny wózek inwalidzki. Było to możliwe dzięki wyrastającej z kontaktów ekumenicznych współpracy ludzi różnych wyznań - mówił bp Jabłoński.

 

 

- Łódź to wyjątkowe miasto, mieszkają tu wierni wszystkich Kościołów tworzących Polską Radę Ekumeniczną - mówił bp Jabłoński. Obok nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 33 mgr Bożena Frątczak

 W spotkaniu wzięli udział uczniowie z różnych klas.

 


 luty 2005

powrót