- Europa pluralistyczna ma szansę pokojowej koegzystencji.

Być chrześcijaninem w  pluralistycznej Europie

Na tegorocznym, szóstym już Zjeździe Gnieźnieńskim, Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentowali bp M. Ludwik Jabłoński i kpł.Ekumeniczne przejście do modlitwy kończącej Zjazd M. Grzegorz Dróżdż. Zjazd miał charakter nie tylko ekumeniczny, ale także interreligijny. Uczestniczyli w nim po raz pierwszy przedstawiciele judaizmu i islamu.

- Z jakim nastawieniem w tym roku do Gniezna jechała delegacja naszego Kościoła?

- Zgodnie z hasłem tegorocznego Zjazdu - Europa Dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie, pojechaliśmy do Gniezna, jako przedstawiciele jednego z kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej, żeby swoją obecnością i posługą Słowa Bożego, zaświadczyć, że mimo różnorodności wyznaniowej w Polsce, jesteśmy otwarci i gotowi do dialogu i współpracy ze wszystkimi ludźmi oraz organizacjami, które miłują pokój i darzą siebie szacunkiem odpowiada bp M. Ludwik Jabłoński.

- Jak można porównać tegoroczny i ubiegłoroczny zjazd?

- W czasie dyskusji plenarnych poruszano kwestie jedności chrześcijan zwłaszcza w wymiarze bilateralnym pomiędzy Kościołami; rzymskokatolickim a prawosławnym. Wielokrotnie politycy uczestniczący w zjeździe, zarówno z Niemiec oraz Polski próbowali podsumować minione 40-lecie po wystosowaniu słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Omawiano także dotychczasowy stan polityki pojednania w Europie, zwłaszcza w relacjach Polska-Niemcy. Po raz pierwszy istniała możliwość prezentacji naszego Kościoła dzięki ekspozycji zdjęć i informacji dotyczących działalności mariawityzmu przygotowanych przez kpł. Grzegorza.

- Po raz pierwszy w zjeździe uczestniczyli przedstawiciele judaizmu i islamu?

- I po raz pierwszy zarówno na Starym Rynku w Gnieźnie jak i w Instytucie Europejskim odbyły się wspólne modlitwy; chrześcijan, żydów i muzułmanów. W okolicach Gniezna i samym mieście nie ma tradycji nabożeństw ekumenicznych i w tym roku po raz pierwszy przedstawiciele Kościołów PRE mięli okazję wygłaszać kazania w kościołach gnieźnieńskich. Miałem możliwość wygłoszenia słowa Bożego w kościele p.w. Wieczystego Króla. Przesłaniem tego kazania były słowa z Ewangelii św. Jana „ nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali.”

- Jakie wrażenia wywiózł Biskup z Gniezna?

- Zjazd przepełniony był duchem ekumenizmu, wzajemnego szacunku dla przedstawicieli różnych wyznań i religii. Osobiście doświadczyłem, wraz z towarzyszącym mi kapłanem Grzegorzem, gościnności ze strony organizatorów zjazdu i gospodarza miejsca abp. Henryka Muszyńskiego. Europa pluralistyczna ma szansę pokojowej koegzystencji, jeśli uszanuje różne tradycje wyznaniowe i religijne. Europa szanując braci Żydów i muzułmanów powinna szukać jedności przede wszystkim na gruncie cywilizacji judeochrześcijańskiej. To Chrystus przez słowa Ewangelii i postawę szacunku dla osoby ludzkiej i miłosierdzia, dał przykład umiłowania każdego człowieka niezależnie od jego postaw społecznych, politycznych czy religijnych. Potrzebna jest zdecydowania postawa przeciwko sekularyzacji i relatywizmowi moralnemu, które coraz bardziej zagrażają Europie. Należy mieć nadzieję, że wspólny dar modlitwy, spotkania oraz liczne konferencje przyczynią się do ugruntowania właściwych relacji międzyludzkich potrzebnych do budowania jedności i pokoju na naszym kontynencie.

Modlitwa kończąca VI Zjazd Gnieźnieński.

Więcej foto na stronie http://www.euroforum.pl/euroforum/?MID=10241

(FDIM)


 wrzesień 2005

powrót