Jubileusz Parafii w Łodzi 


100 lat mariawitów w Łodzi

Bp M. Włodzimierz Jaworski dokonuje poświęcenia pamiątkowej tablicy

W niedzielę, 8 października odbyło się uroczyste nabożeństwo. Było to wyjątkowe święto dla łódzkich mariawitów. Parafia pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, obchodziła potrójny Jubileusz - 100-lecie istnienia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, 100-lecie parafii oraz budowy świątyni. Dziękczynna Msza św. została odprawiona przez Biskupa Naczelnego Kościoła - M. Włodzimierza Jaworskiego. W nabożeństwie uczestniczyli także przedstawiciele Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej. Wśród przybyłych gości obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych.

Dziękczynna Msza św. odprawiona została przez bp M. Włodzimierza Jaworskiego. Przed rozpoczęciem nabożeństwa dokonał on poświęcenia w kruchcie kościoła pamiątkowej tablicy. Wygłosił także homilię. W obchodach jubileuszowych uczestniczyli również ks. dziekan S. Muchewicz z Kościoła Polskokatolickiego, ks. rektor A. Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz ks. S. Koroza z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Proboszcz, biskup M. Ludwik Jabłoński, odczytał list z Kurii Metropolitarnej Łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. Poza przedstawicielami Kościołów obecni byli Kapłani z Diecezji śląsko-łódzkiej oraz kapłani: M. Wawrzyniec Rostworowski z Płocka,  M. Grzegorz Dróżdż z Cegłowa, M. Zenon Miklus z Piaseczna, M. Karol Babi z Leszna. 

Władze samorządowe reprezentował wiceprezydent Łodzi - Włodzimierz Tomaszewski, przewodnicząca Rady Miejskiej - pani Iwona Bartosik, Starosta zgierski - Grzegorz Leśniewicz oraz wiceprezydent Zgierza - Krzysztof Kwiatkowski. 

Podniosły charakter święta podkreśliła orkiestra parafialna oraz pieśni w wykonaniu chóru diecezjalnego. Po nabożeństwie odbyła się akademia, podczas której przedstawiono m.in. historię łódzkiej parafii. Słowa uznania i życzenia na dalsze lata przekazali przedstawiciele władz. Jako pierwszy zasługi łódzkich mariawitów w rozwoju miasta przypomniał wiceprezydent Łodzi - W. Tomaszewski.

Obecni byli także przedstawiciele mediów - m.in. TVP3-Łódź, Dziennika Łódzkiego, Radia Łódź, Ekumenicznej Agencji Informacyjnej.

Odsłonięcie tablicy

 

Pamiątkowa tablica

 

 

 

Pozdrowienia przekazuje ks. A. Kleszczyński

Przedstawiciele władz samorządowych

Komunia święta

Procesja 

 

Dzieci podczas akademii

 

Życzenia przekazuje pani Iwona Bartosik - przewodnicząca Rady Miejskiej

Przemawia wiceprezydent Zgierza - Krzysztof Kwiatkowski

Podziękowania za dobrą współpracę na terenie powiatu zgierskiego składa Grzegorz Leśniewicz- Starosta zgierski

 


październik 2006

powrót