Wystawa Biblii w Bibliobusie, fot. D. Sacewicz

VI SOSNOWIECKI DZIEŃ BIBLII

Ekumeniczne Dni Biblii w Sosnowcu, Katowicach i okolicy.

 
„Jak słodkie dla mojego podniebienia
jest Twoje słowo,
słodsze niż miód dla ust moich”.
Ps 119,103

W Sosnowcu Dzień Biblii obchodzony jest już od 2001 r. i przybrał lokalną nazwę VI Sosnowiecki Dzień Biblii. Ideę tego Dnia, zapoczątkowaną w roku 1993 przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, wszczepił w tym mieście ks. Henryk Rother-Sacewicz. Miał on możliwość zapoznawania się ze sposobami organizowania tej imprezy w Łodzi, Toruniu, Warszawie czy innych miejscach Polski. To zachęciło go, by podczas styczniowych ekumenicznych spotkań, po nabożeństwie Ekumenicznego Tygodnia Modlitw, opowiadać zebranym o takim przedsięwzięciu. Opowiadania te zaowocowały zorganizowaniem, przez Klub Inteligencji Katolickiej w Sosnowcu wspólnie z Parafią Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, spotkania poświęconego Pismu Świętemu. W rok później, tj. w 2002 r., spotkanie Dnia Biblii odbyło się z inicjatywy ks. H. Rother-Sacewicza w nowootwartej Kaplicy Kościoła Chrystusowego w Sosnowcu. Kolejne spotkania, dzięki uprzejmości władz miejskich Sosnowca, odbywają się czy to w Sosnowieckim Centrum Kultury – Zamek Sielecki. czy to w Muzeum (w zależności od programu).

Prezentacja Biblii w Zamku Sieleckim - przemawia Organizator Sosnowieckich Dni Biblii - ks. H. Roter- Sacewicz

W związku z wydaniem w roku 2001 przez Towarzystwo Biblijne w Polsce ekumenicznego przekładu Pisma Świętego Nowego Testamentu, w siedzibie Ewangelickiej Parafii „Zmartwychwstania Pańskiego” w Katowicach, została zorganizowana uroczystość promująca to wydanie, połączona z wspaniałą wystawą starodruków biblijnych i innych starodruków kościelnych. Fakt ten, a także informacja o Sosnowieckim Dniu Biblii, zainspirował Dyrektora Biblioteki Śląskiej, by w Książnicy tej mogła być prezentowana Biblia, jako Księga ksiąg, by pokazywać ludziom jak wiele staranności dokładano niegdyś, by wydawać tę Księgę. W ten sposób Ekumeniczny Dzień Biblii został przeniesiony w 2005 r. również do Katowic.

W roku bieżącym początkowe plany Dnia Biblii dotyczyły tylko Sosnowca i przewidywana była multimedialna prezentacja starodruków biblijnych oraz jakaś skromna oprawa muzyczna. Jednak w trakcie przygotowań do ks. Henryka Rother-Sacewicza zwrócił się ks. Grzegorz Giemza (Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie) z propozycją, by podczas Dnia Biblii została zainaugurowana działalność tzw. „Bibliobusu”. Bibliobus, to autobus z przyczepą, gdzie w autobusie znajduje się sala kinowa oraz stanowisko komputerowe (do prezentacji filmów i programów biblijnych), natomiast w przyczepie zorganizowana jest objazdowa wystawa poświęcona Pismu Świętemu. Propozycja okazała się na tyle interesująca, że warto było ją włączyć do programu Dnia Biblii. Ponowiona została też oferta, by Dzień Biblii odbył się również w Katowicach. W ten sposób tegoroczne obchody Dnia Biblii rozrosły się do dziesięciu dni, od 5 do 14 czerwca. 

Dzięki współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Sosnowieckiej Kościoła Katolickiego oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przed Bibliobusem swoje podwoje otworzyło siedem szkół ponadpodstawowych. Zajęcia lekcyjne (najczęściej w zamian za lekcję religii) odbywały się w Bibliobusie ustawionym bezpośrednio przy szkole. Program był dwuczęściowy. Część klasy zajmowała miejsce w autobusie a druga w przyczepie. W autobusie wyświetlane były filmy (np. o Dawidzie i Goliacie, o Samsonie czy trzech młodzieńcach z Księgi Daniela). Ich wydźwięk był apologetyczny, gdyż wypowiadali się w nich naukowcy, którzy chcieliby zaprzeczać prawdom biblijnym jak również ci, którzy podpierając się odkryciami naukowymi czy archeologicznymi, pokazywali, że Biblia podaje prawdziwe zdarzenia. W przyczepie natomiast prezentowana była historia powstania Biblii i jej tłumaczeń na wiele języków świata. Prelegenci (ks. Grzegorz Giemza lub Wiesław Łyżbicki – absolwent ChAT) wspaniale umieli nawiązać kontakt z młodzieżą i zainteresować ją Pismem Świętym. Osiągali to nie tylko dzięki odpowiedniemu sposobowi przedstawiania tematu, ale też poprzez dawanie możliwości wzięcia do ręki egzemplarza Biblii (w j. hebrajskim, arabskim, greckim czy też współczesnym), poprzez wciąganie tych młodych ludzi w rozmowy o Biblii. Spotkania w Bibliobusie zaowocowały tym, że rozdano ponad 400, przekazanych specjalnie na ten cel, „Gedeonitek” (Nowe Testamenty wydane przez Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce). Rozdawano też pojedyncze Ewangelie i inną literaturę ewangelizacyjną przekazaną na ten cel przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Pozostaje nam tylko modlitwa, by pobrane Nowe Testamenty były przez tę młodzież czytane i by zmieniały ich życie. Jeden raz Bibliobus zawitał też do szkoły w Katowicach, siedem razy stał na placach przykościelnych (5 x Katolickich w Sosnowcu i po razie Polskokatolickim –jubileusz 45-lecia Parafii w Strzyżowicach oraz Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach). Cztery razy stał też na ogólnodostępnych placach (np. w Dąbrowie Górniczej pod Pałacem Kultury Zagłębia). Największym zainteresowaniem cieszył się na Placu im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Zbiegiem okoliczności znalazł się tam w dniu, w którym montowano na nim nowy pomnik Papieża. To sprowadziło wielu zainteresowanych pomnikiem, a zarazem zainteresowali się Bibliobusem. Pobyt tego niecodziennego autobusu dawał możliwość wielu bardzo ciekawych rozmów, w których starano się zachęcać ludzi do czytania tej Księgi ksiąg.

Bibliobus na Zamku Sieleckim, fot. Sosnowieckie Centrum Kultury

 

Główny akcent Dni Biblii w Sosnowcu i Katowicach był położony na spotkaniach, które miały miejsce: w dniu 9 czerwca w Katowicach, w Bibliotece Śląskiej oraz w dniu 10 czerwca w Sosnowieckim Centrum Kultury – Zamek Sielecki. Spotkaniu w Katowicach uczestniczył Wiceprezydent Katowic, pan Józef Kocórek, który przekazał pozdrowienia od Prezydenta oraz pozytywnie ocenił ideę przedsięwzięcia. Obecny był również delegat Metropolity Katowickiego, abp. Damiana Zimonia, ks. dr Mirosław Godziela. Przekazał on m.in. pozdrowienia od Metropolity. Aula Biblioteki wypełniła się nie tylko duchownymi różnych wyznań z terenu Katowic, ale też i wieloma mieszkańcami tego grodu. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła również Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Pani Małgorzata Platajs. W Sosnowieckiej części osobiście uczestniczył Ordynariusz Sosnowiecki, bp Adam Śmigielski, który w swojej wypowiedzi gorąco zachęcał zebranych do sięgania do Pisma Świętego, jako najważniejszej Księgi życia. Również i tu było wielu duchownych różnych wyznań, w tym Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Jan Gross. Były też siostry Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Jak zwykle wspaniale dopisali mieszkańcy miasta, którzy przybyli w liczbie co najmniej 120 osób. W programie była multimedialna prezentacja pod nazwą: „Ewangelia w tradycji rękopiśmiennej Kościoła Prawosławnego”, którą przedstawił pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pan Jerzy Ostapczuk. Do wykonania części muzycznej został zaproszony jedyny w Polsce zespół grający na ręcznych dzwonkach – „Zelowskie Dzwonki”. Zespół ten działa przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. Dyrygentem Zespołu jest ks. Wiera Jelinek a członkami młodzież szkół ponadpodstawowych. Zagrali oni łącznie jedenaście utworów. Obecni byli zauroczeni tą grą. Zamknięcia obu części dokonał, słowami błogosławieństwa, Katowicki Biskup Diecezjalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Tadeusz Szurman.

Należy też zaznaczyć, że realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (dla części sosnowieckiej) czy Prezydenta Katowic (dla części katowickiej). Swoje wsparcie finansowe okazali również Metropolita Katowicki, Ordynariusz Sosnowiecki, Katowicki Biskup Diecezjalny KEA, Dekanat Śląski Kościoła Polskokatolickiego oraz główny organizator. 

ks. Henryk Rother-Sacewicz 

W Ekumenicznych Dniach Biblii uczestniczył także ks. M. Ładysław Ratajczyk z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, z parafii w Gniazdowie.


Patroni honorowi

Prezydent Miasta Sosnowca

Metropolita  Diecezji Katowickiej Kościoła Rzymsko - Katolickiego

Biskup Diecezjalny Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, Katowice

Zwierzchnik Diecezji Łódzko-Poznańskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Administrator Diecezji Krakowsko - Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego 

Ordynariusz Diecezji Śląsko - Łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Biskup Kościoła Ewangelicko Reformowanego w RP

Prezbiter Naczelny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Prezentacji Biblii w Bibliotece Śląskiej, fot. Adam Dylus

(rj)


 lipiec 2006

Aktualności | Ekumenia