Spotkanie młodzieży- 20 października 2007 r.Wkrótce po uroczystości parafialnej, którą obchodziliśmy w niedzielę 7 października, zorganizowane zostało ogólne spotkanie młodzieży. Biskup Włodzimierz wraz z młodzieżą, wśród której najbardziej aktywne były 3 siostry Stańczykówny - Magda, Ania i Ewa - rozesłali do wszystkich naszych parafii zaproszenia dla kapłanów wraz z młodzieżą, na spotkanie w Łodzi dnia 20 października 2007 r.

Zgodnie z podanym programem, w sobotnie popołudnie, uczestnicy zgromadzili się w kościele o godz. 1630 na Nabożeństwo Różańcowe. Tej wspólnej modlitwie przewodniczył kapł. M.  Grzegorz Drożdż, który wraz z kapł. M. Zbigniewem Nawarą przywieźli autokarem młodzież z parafii w Cegłowie, Wiśniewie, Mińsku Mazowieckim - ok. 50 osób. Mniej więcej drugie tyle uczestników przybyło w mniejszych grupach i indywidualnie z pobliskich parafii, z których przyjechali też kapłani: M. Kazimierz Kaczmarski ze Strykowa, M. Bernard Kubicki z Lipki, M. Szczepan Orzechowski z Dobrej.

Po nabożeństwie, w sali parafialnej ze sceną, młodzież łódzka zaprezentowała, przygotowane przez katechetkę P. Jaworską, deklamatorium na temat fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza rozdz. 9, 35-38. Mottem był werset:

ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW MAŁO. PROŚCIE WIĘC PANA ŻNIWA, ABY WYPRAWIŁ ROBOTNIKÓW NA ŻNIWO SWOJE.

Wykonawcy - studenci, licealiści i gimnazjaliści - grupa licząca 13 osób, w bardzo sugestywny sposób, wypowiadając kolejno poszczególne zdania, przekonywali słuchaczy, że żniwa na niwie Bożej są nie tylko czasem pracy i mozołu, ale także radości. Między innymi wskazywali:

  Boże pole pracy jest tutaj.
  W tym Kościele.
  Wśród chorych.
  W twojej Parafii.
  W twojej rodzinie.
  W twoim mieście i wiosce.
  - Mów ludziom Słowo Boże.
  Mów im, że Słowo Ciałem się stało.
  Że Chrystus stał się jednym z nas.

Po tym wprowadzeniu w nastrój skupienia, Biskup M. Włodzimierz w swojej prelekcji przedstawił historię mariawickich parafii w Łodzi. Przemawiał też Kapłan M. Grzegorz, który cieszy się dużym autorytetem wśród dzieci i młodzieży. Przestrzegał młodych ludzi przed nawiązywaniem kontaktów z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Zapewniał, że ma możliwości zorganizowania terapeutycznej pomocy dla tych co jej potrzebują, jeżeli zwrócą się do niego osobiście lub korespondencyjnie.

Gdy ta swego rodzaju część oficjalna została zakończona, częstowano się gorącym bigosem i innymi potrawami zastawionymi na „szwedzkim stole”. Zrobiło się gwarno, czasem jasno, czasem ciemno, bo młodzież bawiła się wg współczesnego stylu. Żadnych przykrych incydentów nie było, bo intruzi z zewnątrz nie mieli wstępu dzięki czuwaniu przez cały czas służby porządkowej złożonej z kilku mężczyzn z rodzin uczestników.

Podobno młodzież bawiła się wspaniale, ale żałowała, że tyko do godz. 2330.

P.J.

Galeria zdjęć:

Młodzież parafii łódzkiej prezentuje deklamatorium

Kapłan Grzegorz przemawia do młodzieży

Prelekcja biskupa Włodzimierza na temat
historii łódzkich parafii


Zasłuchana młodzież


Na pierwszym planie uśmiechnięta Paulina Dróżdż


Uczesników było dużo


Nie dla wszystkich wystarczyło miejsc siedzących

 październik 2007

Z życia Kościoła | Młodzież