Stryków - 11 listopada 2007 r.


Bierzmowanie w Strykowie

W niedzielę 11 listopada 2007 r. w naszej parafii w Strykowie odbyła się uroczystość patronalna św. Marcina połączona z Narodowym Świętem Niepodległości oraz z setną rocznicą poświęcenia kościoła parafialnego.

O godz. 11.00 rozpoczęła się główna uroczystość. Sumę w intencji Ojczyzny, aby ubogacona łaskami od Jezusa Chrystusa cieszyła się zawsze dobrobytem i pokojem, celebrował Ordynariusz Diecezji Śląsko-Łódzkiej Ks. Biskup M. Włodzimierz Jaworski w asyście kapłanów: M. Fidelisa Kaczmarskiego i M. Bernarda Kubickiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił kapłan M. Fidelis Kaczmarski - proboszcz parafii w Wierzbicy k. Radomia. Obecni też byli kapłani z sąsiednich parafii.
Bierzmowanie w Strykowie

W czasie Mszy św. modliliśmy się także o Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla całej społeczności parafialnej z okazji setnej rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego. Parafia Mariawicka w Strykowie rozpoczęła działalność 7 lutego 1906 roku. Początkowo modlono się w domu prywatnym. W maju 1907 roku rozpoczęto budowę kościoła, a 10 listopada tego samego roku (1907) odbyła się uroczystość jego poświęcenia, którego dokonał kapłan Józef M. Leon Miłkowski. Kształt strykowskiej świątyni jest bardzo charakterystyczny, łączy w sobie dekoracyjne elementy zaczerpnięte ze sztuki romańskiej i gotyckiej. Po Mszy św. Ks. Biskup udzielił dzieciom z klasy szóstej Sakramentu Bierzmowania. Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy słów Ks. Biskupa Ordynariusza, który przemawiając do bierzmowanych mówił m.in. "Bierzmowanie jest Sakramentem, który umacnia naszą wiarę, daje łaski Ducha Świętego, by jeszcze ściślej zjednoczyć nas z Jezusem Chrystusem. Pamiętajcie o uczestnictwie we Mszy św., o godnym przyjmowaniu Komunii św. i Adoracji Pana Jezusa utajonego w Przenajświętszym Sakramencie. Dawajcie świadectwo swej wiary prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie i mariawickie. Chrystus powołuje was do współpracy i powierza wam odpowiedzialność za sprawy Boże".

Bierzmowanie w Strykowie

Po udzieleniu Sakramentu Bierzmowania odśpiewano hymn dziękczynny "Ciebie Boga chwalimy" i zakończono uroczystość pieśnią "Boże coś Polskę". Oprawę muzyczną uroczystości wykonali: Chór Diecezji Śląsko-Łódzkiej pod kierownictwem dra Henryka Kapusty, miejscowa orkiestra parafialna pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Walczewskiego, a na organach grał Br. Zdzisław Kapusta.

Dziękujemy Bogu, że pozwolił nam przeżyć tak podniosłą uroczystość. Dziękujemy także Ordynariuszowi Diecezji Śląsko-Łódzkiej Księdzu Biskupowi Marii Włodzimierzowi Jaworskiemu, Braciom Kapłanom, chórowi, orkiestrze i naszemu proboszczowi oraz wszystkim przybyłym na naszą patronalną uroczystość św. Marcina.


Uczestniczka A. B.


 grudzień 2007

powrót