Z ŻYCIA PARAFII W ŁODZI - Zmiana na stanowisku proboszczaRealizując decyzje Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z dnia 20 lipca 2007 r. dotychczasowy proboszcz parafii w Łodzi bp M. Ludwik Jabłoński przeniósł się do Płocka, a tamtejszy proboszcz bp M. Włodzimierz Jaworski, po dziesięcioletniej przerwie, wrócił do parafii w Łodzi.

Zmiany te nastąpiły w III kwartale 2007 r. W niedzielę 5 sierpnia Biskup Włodzimierz, po odprawieniu uroczystej Sumy w Świątyni, spotkał się na sali z płockimi parafianami i podziękował za dobrą współpracę.

Notabene to pożegnalne spotkanie było niezwykle wzruszające. W imieniu parafian przemawiał radny br. Andrzej Zieliński. W laudacji podkreślił ofiarną, owocną pracę biskupa Włodzimierza dla parafii i całego Kościoła, a szczególnie troskę o Świątynię i klasztor. Z uznaniem odniósł się do jego zapobiegliwej działalności i starania o to, aby obiekty te utrzymać w należytym stanie, by jak najlepiej mogły służyć wszystkim mariawitom przybywającym w pielgrzymkach i indywidualnie modlić się w Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Cieszyły płockich parafian, organizowane z inicjatywy i pod patronatem biskupa Włodzimierza, spotkania w naszym Sanktuarium młodszych i starszych mariawitów w poszczególnych grupach: dzieci pierwszokomunijnych, maturzystów, strażaków, a także turnusy charytatywnych kolonii dla dzieci z uboższych rodzin. Parafianie wyrażali też wdzięczność za uporządkowanie cmentarza grzebalnego, gdyż podczas 10-letniej kadencji biskupa Włodzimierza na stanowisku Biskupa Naczelnego pobudowano 60 pomników na grobach Sióstr zakonnych i dawnych ofiarodawców na rzecz klasztoru.

Były kwiaty, upominki, serdeczne uściski dłoni i najlepsze życzenia skrapiane łzami...

W tym samym dniu parafianie w Łodzi żegnali Biskupa M. Ludwika. Gorzkie łzy żalu osładzała im świadomość, że ich proboszcz awansował na stanowisko Biskupa Naczelnego.

Jak to zwykle bywa przy przeprowadzkach, tej niedzieli w obu parafiach uczucia wiernych odzwierciadlały słowa piosenki: „Najtrudniejsze są chwile pożegnań...”

W następną niedzielę, 12 sierpnia obie parafie witały swoich nowych proboszczów. Niewątpliwie, niektórzy te zmiany przeżywali z mieszanymi uczuciami. Większość łódzkich parafian zachowała biskupa Włodzimierza we wdzięcznej pamięci za jego pasterzowanie tu w latach 1983-1997. Członkowie Rady Parafialnej, którzy w tym samym składzie współpracowali z bp. Włodzimierzem przedtem, chór i orkiestra zorganizowali miłe, serdeczne - z kwiatami i poczęstunkiem - powitanie Biskupa Diecezji śląsko-łódzkiej, Proboszcza Parafii w Łodzi, Pabianicach i Piątku.

Czas emocji pozytywnych i refleksyjnych minął i Biskupi, zgodnie ze swoim powołaniem do służenia Bogu i Kościołowi, podjęli duszpasterskie obowiązki na powierzonych im placówkach.


P. Jaworska


powrót