Konferencja teologiczna przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Unii Utrechckiej

i przedstawicieli Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

ŁÓDŹ, 9 - 12 listopada 2008 r.Na zaproszenie Biskupa Ordynariusza Diecezji śląsko - łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Włodzimierza Jaworskiego zgromadzili się w naszej Parafii w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 27 uczestnicy Konferencji.

Przedstawiciele Kościołów należących do Unii Utrechckiej:

  1. Biskup Haarlemu dr Dick Schoon, Amsterdam (Holandia)
  2. Ks. dr Wietse van der Velde, Haga (Holandia)
  3. Ks. Georg Blase, Dettighofen (Niemcy)
  4. Ks. dr Jerzy Bajorek, Warszawa
  5. Ks. Roland Solloch, Warnsdorf (Czechy)

Przedstawiciele Kościoła Starokatolickiego Mariawitów:

  1. Biskup Ordynariusz Diecezji śląsko-łódzkiej M. Włodzimierz Jaworski
  2. Ks. M. Grzegorz Dróżdż, Cegłów
  3. Ks. M. Bernard Kubicki, Lipka
  4. Pan Bartosz Łuczak, Warszawa (tłumacz)
  5. Pan Andrzej Wójtowicz, Warszawa (tłumacz)

Program konferencji dotyczył omówienia protokołu z konferencji, która odbyła się ubiegłego roku w Hadze, 21 - 24 listopada 2007 r. (Holandia), oraz kontynuowania rozmów mających na celu przywrócenie Kościołowi Starokatolickiemu Mariawitów członkowstwa w Unii Utrechckiej.

Wznowienie, po wieloletniej przerwie, organizowania konferencji na powyższy temat nastąpiło po osobistym spotkaniu ówczesnego Biskupa Naczelnego M. Włodzimierza Jaworskiego z Arcybiskupem Utrechtu Jorisem A.O.L. Verkamenem w Porto Alegre (Brazylia) podczas IX. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów 14 - 24 lutego 2006 r.

Inspiracją do zorganizowania Konferencji w Polsce był list abp. J. Verkamena, skierowany do Biskupa Naczelnego M. Ludwika Jabłońskiego w lipcu 2008 r., w którym m.in. napisał: „Wyrażam ciepłe i dobre wspomnienia mojej wizyty na Konferencji, która miała miejce w listopadzie (2007 r.) w Hadze. (...) Proponuję zorganizować drugą Konferencję na jesieni tego roku”. Rada Kościoła pozytywnie ustosunkowała się do propozycji abp. J. Verkamena i powierzyła Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji śląsko - łódzkiej M. Włodzimierzowi Jaworskiemu zorganizowanie i prowadzenie Konferencji w Łodzi.

Obrady rozpoczęły się w poniedziałek, 10 listopada 2008 r., o godz. 1000 poprzedzone wspólną modlitwą w kościele. Toczyły się cały dzień, do późnych godzin wieczornych z przerwami na obiad, Nieszpory w kościele oraz kolację.

Następnego dnia Goście zagraniczni zwiedzali nasze okoliczne parafie. Rano, jadąc na uroczystość parafialną św. Marcina w Strykowie, odwiedzili parafie w Dobrej i Zgierzu, a po Sumie w Woli Cyrusowej i Grzmiącej. Cały czas towarzyszył im kapł. Grzegorz i pan A. Wójtowicz. Głównym punktem programu w dniu 11 listopada było uczestnictwo w uroczystym nabożeństwie w Strykowie, które rozpoczęło się o godz. 1100 i zawierało oprócz liturgii Mszy Św. akcenty patriotyczne dla uczczenia święta narodowego - 90. rocznicy odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli.

Przedstawiciele Unii Utrechckiej (oprócz ks. J. Bajorka) modlili się wspólnie z naszym duchowieństwem w prezbiterium, przystąpili do Komunii świętej kapłańskiej, a na zakończenie Biskup Harlemu dr Dick Schoon i celebrans Bp M. Włodzimierz Jaworski udzielili błogosławieństwa.

Po nabożeństwie orkiestra parafialna grała specjalnie dla zacnych Gości, którzy okazywali swoje zadowolenie i kierowali słowa uznania dla chóru i orkiestry. Proboszcz, kapł. Kazimierz Kaczmarski dziękował wszystkim za przybycie i podejmował Gości wspaniałym obiadem.

Na zakończenie uczestnicy konferencji udali się do Lipki. Przybył tu również Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński. Po zwiedzeniu kościoła i zapoznaniu się z jego historią, zaprezentowaną przez proboszcza kapł. M. Bernarda Kubickiego, odbyło się spotkanie w refektarzu. Podczas kolacji trwały konsultacje, a później podsumowano cały przebieg konferencji. Przedstawiciele Unii Utrechckiej wyrażali swoje zadowolenie z możliwości uczestniczenia w uroczystym nabożeństwie w Strykowie oraz zwiedzenia kilku kościołów mariawickich, gdyż to pozwoliło im zrozumieć duchowość i charakter Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Formułowali też swoje opinie dotyczące obrad, podkreślając ważność omawianych tematów i pozytywne znaczenie wspólnych rozmów i kontaktów.

Dalsze spotkania Komisji i zakres rozmów określi Konferencja Biskupów Starokatolickich po zapoznaniu się z rezultatami obrad i opinią przedstawicieli UU - uczestników Konferencji w Łodzi.

Bp M. WłodzimierzFot. J. Z., K. G. listopad 2008

Z życia Kościoła