XXVIII Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet

Bratoszewice 14 - 16 listopada 2008 r.W dniach 14 - 16 listopada 2008 r. w Bratoszewicach odbyła się Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet. Do położonego w malowniczym parku internatu Zespołu Szkól Rolniczych przyjechały panie - reprezentantki kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej tj Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, Ewangelicko - Metodystycznego, Ewangelicko - Reformowanego, Greckokatolickiego, Prawosławnego, Starokatolickiego Mariawitów, Polsko - Katolickiego oraz Kościoła Rzymsko - Katolickiego.

Prowadząca konferencję - Aldona Karska podkreśliła, że temat „Przemoc wobec dzieci” łączy się z ubiegłorocznym tematem konferencji „Różne oblicza samotności” gdyż przemoc nieuchronnie prowadzi do samotności. Następnie odczytała pozdrowienia i życzenia, wśród których znalazły się pozdrowienia od ks. Romana Indrzejczyka- kapelana prezydenta RP.

Pierwszy dzień przebiegał pod znakiem sprawozdań z działalności Komisji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej, sprawozdań z regionów Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy, oraz relacji z udziału w konferencjach zagranicznych.

Pani Aldona Karska, na co dzień lekarz ginekolog w Centrum Onkologicznym w Warszawie, wiele uwagi poświeciła na uświadamianie kobiet konieczności wykonywania badań profilaktycznych, które niejednokrotnie pozwalają na wygranie walki z rakiem.

W drugim dniu konferencji usłyszeliśmy niezwykle poruszające referaty prowadzone przez osoby na co dzień stykające się z przemocą. Pani mgr psychologii Joanna Paszta- pracująca w miejscu odosobnienia oparła swój wykład na konkretnych wywiadach z osobami z więzienia. Wszystkie sytuacje były zupełnie inne, ale miały wspólny mianownik- przemoc w dzieciństwie. Omówiła różne rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, religijną. Konsekwencjami przemocy są: depresja, poczucie niskiej wartości, agresja, ucieczka w alkohol, narkotyki, hazard, tendencje do przestępstw. Najgorsze piętno odciska się na człowieku, gdy przemoc pochodzi od osób najbliższych np. od rodziców, którzy z definicji kojarzą się z troską, ciepłem, bezpieczeństwem i miłością. Ktoś powiedział, że „najbardziej niebezpiecznym miejscem jest dom rodzinny o zmroku”. Każde doświadczenie z dzieciństwa przekłada się na dorosłość. Więc warto zadbać o szczęśliwe dzieciństwo aby wygrać dorosłość.

Ks. Paweł Lewicki (met.) udowadniał, że przemoc to zamach na godność człowieka. Zaznaczył, że przemoc przejawia się w aktywnym działaniu ale też i biernym zaniedbaniu (np.głodne dzieci, nieokazywanie uczuć, brak opieki zdrowotnej).W Polsce 40% rodzin doświadcza przemocy a 60% rodziców stosuje kary cielesne. Sprawcami przemocy są ludzie o bardzo wysokim poziomie lęku- tchórze.

Halina Radacz przypomniała, że Światowa Rada Kościołów ustaliła lata 2001 - 2010 r. dekadą przeciw przemocy. „Zło rozkwita gdy dobrzy ludzie milczą”. Dlatego apelowała o propagowanie idei przeciw przemocy o edukację z ambon.

Zagraniczny gość konferencji, pani Nadeżda Tymotenko zaprezentowała sytuację dzieci w obwodzie kaliningradzkim. W Rosji, informacje na temat bezdomnych dzieci nie są ogólnie dostępne. Problem ma jednak bardzo szeroki wymiar - jest około milion dzieci bezdomnych. W liczbie tej są dzieci z byłych republik radzieckich, które w latach sześćdziesiątych masowo emigrowały do Rosji. Opowiedziała o organizacji „Jabłoń” „zbierającej” dzieci ulicy.

Obok przemocy, drugim głównym tematem konferencji był Światowy Dzień Modlitwy. Tę część konferencji poprowadziła pani Joanna Kamińska (ew.-met.) Liturgię na 2009 r. przygotowały kobiety z Papui Nowej Gwinei. Kraj ten znajduje się na 600 wyspach a ludzie posługują się z 800 językami. W pierwszy piątek marca 2009 r. cały świat będzie ogarniał modlitwą Papuę Nowa Gwineę. Ze względu na różnice czasu nabożeństwo będzie trwało całą dobę. Uczestniczki otrzymały materiały tj. treść liturgii, pieśni i informacje o Papui Nowej Gwinei wzbogacone prezentacją slajdów. Hasło na 2009 r. to „W Chrystusie jest wiele członków ale jedno ciało”. Kazanie do tego nabożeństwa przygotowała pani Hanna Tranda (ew.-ref.). Oprawę muzyczną zapewniła pani Ewa Kononienko-Pawlas (ew.-aug.)

W sobotni wieczór uczestniczki wysłuchały koncertu chóru Mariawita. W repertuarze znalazły się pieśni, cerkiewne, maryjne, o miłości i poruszająca „Pieśń niewolników” z opery Verdiego. W pieśni ekumenicznej chórzyści nawoływali: „... w Chrystusie więc zjednoczmy się, wszystkie Kościoły dajmy Mu cześć”.

Cieszymy się, że na konferencję przybyła obecna przewodnicząca Komisji Kobiet PRE pani Grażyna Zychowicz (star.-mariaw.). Prosimy Boga o dalszą poprawę nie najlepszego jeszcze stanu zdrowia.

W niedzielę- trzecim dniu konferencji panie uczestniczyły we Mszy świętej w kościele starokatolickim Mariawitów w Lipce. Liturgia mariawicka urzekła wszystkich. Po nabożeństwie proboszcz- kapłan Bernard Kubicki opowiedział o historii i współczesności parafii, przy smacznym cieście i herbatce.

W końcowej części konferencji były podziękowania, podsumowanie i bagaż informacji do podzielenia w swoich środowiskach.

Galeria zdjęć:


J. Z. listopad 2008

Z życia Kościoła | Ekumenia