Uroczystość parafialna św. Franciszka w Łodzi

5 października 2008 r.Parafia pod wezwaniem św. Franciszka w Łodzi obchodziła swoją coroczną uroczystość patronalną w dniu 05.10.2008 r. Poprzedziły ją pracowite dni przygotowań proboszcza i parafian. Łodzianie licznie zgromadzili się w swoim kościele. Na wspólną modlitwę przyjechali też mariawici z Cegłowa i Wiśniewa z kapłanem Grzegorzem. Uroczyste nabożeństwo celebrował biskup Włodzimierz Jaworski z udziałem kapłanów z diecezji śląsko-łódzkiej. Kapłan Kazimierz Kaczmarski zaprosił nas do głębokiej spowiedzi duchowej. Wytłumaczył jak należy połączyć wyznanie grzechów z zerwaniem przeciwstawianiu się Bogu, zadośćuczynieniem i postanowieniem poprawy, aby móc przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Kazanie nawiązujące do osoby św. Franciszka wygłosił biskup Jaworski. Święty Franciszek kierował się dosłownym rozumieniem nakazu Chrystusa o porzuceniu wszystkiego i podążaniu za nim. Zrezygnował z dóbr materialnych, rozdał pieniądze, stworzył wędrujący zakon, głosił kazania do ryb i ptaków, opiekował się trędowatymi. Chory i cierpiący, prawie niewidomy ułożył pełną radości „Pieśń słoneczną”. Postawa franciszkańska określa filozofię pogodzenia ze światem, pokory wobec rzeczywistości przynoszącej zarówno cierpienie, jak i radość, wiary w dobroć i sprawiedliwość Boga, którego wyrokom należy się z miłością poddać. Postawa zgody na życie łączące w sobie dobro i zło, szczęście i ból, cieszenia się codziennością i małymi sukcesami życiowymi, umiłowanie przyrody, wszelkiego stworzenia jako dzieła Bożego, poczucie solidarności z wszystkimi ludźmi, szczególnie tymi, którzy są skrzywdzeni.

Pieśń słoneczna

„Najwyższy, wszechpotężny dobry Panie,
Twoje jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo
Jedynie Tobie, Najwyższy, przystoją,
A żaden człowiek nie jest godzien nazwać Ciebie.
Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi swymi twory (...)”

Wzbogaceniem liturgii był śpiew połączonych chórów z siedmiu parafii pod kierunkiem brata Henryka Kapusty. Zabrzmiała między innymi pieśń błagalna „Matko nie opuszczaj nas” oraz „Witaj Ojcze ukochany”, w której prosiliśmy „O Franciszku możny w niebie/ u Jezusa i Marii stóp/ Twoje dzieci proszą Ciebie/ dla nas wszystkich miejsce zrób...”.

Pogoda była słoneczna, więc odbyła się procesja z Przenajświętszym Sakramentem wokół kościoła poprowadzona przez kapłana Grzegorza Drożdża. Nie zawiodła też nasza orkiestra, która jest jedną z mniejszych orkiestr parafialnych, ale jest prowadzona przez uzdolnionego muzyka brata Piotra Brzezińskiego. Po skończonym nabożeństwie długo jeszcze brzmiały harmonijnie dźwięki trąbek, puzonów tenorów i saksofonów na podwórzu kościoła. Proboszcz i parafianie łódzcy z radością przyjęli przyjezdnych pielgrzymów z Mazowsza i zaprosili ich do wspólnego stołu z gorącym posiłkiem.

Galeria zdjęć:


J. Z. październik 2008

Z życia Kościoła