Nabożeństwo ŚDM - marzec 2008W dniu 7.03.08, tradycyjnie w pierwszy piątek marca, tym razem w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi, odbyło się nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy pod hasłem „Boża Mądrość obdarza nowym zrozumieniem” wg liturgii przygotowanej przez kobiety z Gujany.

„Przyłączcie się do nas, kiedy wysławiamy Mądrość Boga we wspaniałym dziele stworzenia. Kiedy Bóg ustanawiał niebo i ziemię, była tam Mądrość. Kiedy Bóg wyznaczał morzom ich granice, kiedy formował góry i wyłaniał pagórki była tam Mądrość. Chodźcie i radujcie się z nami zadziwiającym naturalnym pięknem Gujany.


Plakat autorstwa kobiet z Gujany


Nazwa Gujana oznacza „kraj wielu wód”. Przecinają go potężne rzeki Essequibo, Demerara i berbeci. Na rzece Potaro, dopływie Essequibo, znajduje się wodospad Kaieteur, najwyższy jednostopniowy wodospad świata.(...)

Kiedy radujemy się Bożym światem, zamieszkanym przez ludzi, przywołajmy Mądrość. Zdajmy sobie sprawę z tego, że to właśnie Mądrość zapewnia nas, iż Bóg ma upodobanie w ludziach. Módlmy się o naszą otwartość na nowe zrozumienie, jakim obdarza Mądrość”.


Tak rozpoczęła się liturgia nabożeństwa ŚDM. Lektorkami były panie z czterech Kościołów: Ewangelicko- Augsburskiego, Ewangelicko- Metodystycznego, Polsko-Katolickiego, Starokatolickiego Mariawitów. Nasz Kościół reprezentowały: Bożena Ciesielska, Iwona Obiedzińska, Jadwiga Krupa i Jadwiga Znajdek

Następnie wezwano do modlitwy słowami z księgi przysłów „Zdobywaj mądrość, dąż do zrozumienia, nie zapominaj nie lekceważ moich słów!”

Kolejne modlitwy, chwalebne, spowiedne, błagalne odnosiły się do Bożej Mądrości. Pierwsze czytanie biblijne to fragment z księgi Hioba 28,20-28 zakończony słowami „Mądrością jest bojaźń Pana, zrozumieniem unikanie zła”.


Lektorki podczas nobożeństwa ŚDM
w Łodzi w 2008r.

Ewangelię wg św. Łukasza 10,38-42 odczytała i kazanie wygłosiła Renata Makula (ew-augs). Rozważanie dotyczyło analizy zachowania Marii i Marty oraz konkluzji, że „Maryja wybrała dobrą cząstkę, która nie zostanie jej odebrana”. Pieśnią „Pobłogosław Panie” zakończono nabożeństwo.

Potem odbyła się wspólna agapa dla uczestników modlitwy, w trakcie której wyświetlano slaydy z Gujany i słuchano gujańskiej muzyki.

Zabrała też głos Pelagia Jaworska, wieloletnia członkini Komisji Kobiet PRE i Krajowego Komitetu ŚDM, gdzie reprezentowała Kościół Starokatolicki Mariawitów. Mówiła o pionierkach ruchu ŚDM w Polsce i w Łodzi. Skupiła się przede wszystkim na wspomnieniu poświęconym pastorowej Halinie Kus z Poznania (metod.), która niedawno zmarła - 6 stycznia 2008 r. - a z którą łączyła ją bliska współpraca i osobiste kontakty. Pani Halina była osobą niezwykle zaangażowaną w upowszechnianie idei ŚDM w naszym kraju, przez wiele lat, począwszy od lat sześćdziesiątych ub. stulecia, tłumaczyła na język polski Liturgię nabożeństwa ŚDM, przewodniczyła Polskiemu Komitetowi i reprezentowała go zagranicą.

Jej ekumeniczna, aktywna postawa inspirowała wiele kobiet z różnych wyznań do włączania się do ruchu Światowego Dnia Modlitwy i organizowania nabożeństwa w pierwszy piątek marca. Pragnieniem jej było, aby powierzono polskim kobietom opracowanie Liturgii nabożeństwa i informacji o Polsce do rozpowszechnienia na wszystkich kontynentach. Cieszyła się, że jej pragnienie zostało zrealizowane w 2005 r., chociaż osobiście nie miała już możliwości czynnie uczestniczyć w przygotowaniach do spełnienia tego zaszczytnego zadania.

Ostatnie kilka lat, ze względu na zły stan zdrowia, mieszkała u córki w Oxfordzie i tam zmarła, ale pochowana została na cmentarzu w Poznaniu.

Pelagia Jaworska przedstawiła też wydany w 2004 r. przez Krajowy Komitet Światowego Dnia Modlitwy, opracowany przez nią, folder zawierający zwięzłe informacje o historii, strukturze i liturgii Światowego Dnia Modlitwy. W części informującej o ŚDM w Polsce zamieszczone są zdjęcia, niestety już ś. p., dwóch przewodniczących Polskiego Komitetu ŚDM - Haliny Kus i zmarłej 22 kwietnia 2006 r. Ewy Walter (ew.- augsb.) oraz w podpisie daty dotyczące ich działalności. Zainteresowanym tą publikacją uczestnikom nabożeństwa rozdano przyniesione przez P. Jaworską egzemplarze.

J.Z. i  P.J.


Galeria zdjęć:


Plakat i hasło ŚDM 2008Lektorki nobożeństwa ŚDM 2008 w Łodzi
wraz z duchownymi


AgapaSiostra Pelagia Jaworska opowiada
o pionierkach ruchu ŚDMBożena Ciesielskai Jadwiga Krupa
z przypiętymi flagami GujanyMałgosia Martynowska
i Wiesia Werner (ew.- augs.)fot. Marcin Obiedziński marzec 2008

Z życia Kościoła | Ekumenia