Niedziela Palmowa - 16 marca 2008 r.Niedziela Palmowa wzięła nazwę od poświęcanych w tym dniu liści palm lub wierzbowych gałązek. Kapłan poświęca palmy prosząc Boga o błogosławieństwo dla domów, które je będą przechowywały na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do świątyni jerozolimskiej. Podczas święcenia palm chór śpiewa podniosłą antyfonę „Hosanna (chwała) Synowi Dawidowemu”. „Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne wyszły naprzeciw Panu...” - śpiewamy.

W Łodzi, w niedzielę palmową - 16.03.2008 r., dzieci i młodzież z palmami w rękach, tradycyjnie licznie wyszły naprzeciw Panu.


Galeria zdjęć:Jadwiga Znajdek marzec 2008

powrót