Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego - 31 sierpnia 2008 r.Modlitwy w intencji dzieci i młodzieży

„Słuszną jest rzeczą aby przed rozpoczęciem nauki prosić Boga o łaskę” tak bp Włodzimierz rozpoczął nabożeństwo w Łodzi w dniu 31.08.2008 r. Modlił się w intencji dzieci i młodzieży szkolnej. Panie Jezu Chryste! Tak bardzo pragniemy, żeby nasze dzieci, dzieci naszej parafii, poszły Twoimi śladami. Pragniemy aby już od dzieciństwa słyszały Twoją Ewangelię, przez Twoje Słowo poznały Ciebie i znalazły w Tobie swojego Pana i Boga. Dopomóż im żyć według Twego Słowa i przestrzegać Twoich przykazań. Uczyń dla nich Słowo Chlebem żywota i niech posila je ono przy wykonywaniu czynów miłości. Spraw o Panie, żeby nasze dzieci zawsze szukały Ciebie, miłowały prawdę, pragnęły tego co jest piękne i czyste, szły za tym co sprawiedliwe i służy pokojowi.


Większość naszych dzieci z parafii przybyła z rodzicami na modlitwę. Taki młody, żywy kościół jest świadectwem nadziei, że nie zabraknie błagających o Miłosierdzie Boże.

W kazaniu bp Włodzimierz mówił o nauce i wychowaniu jako procesie trwającym przez całe życie. Napominał aby od dziecka uczyć szacunku, wdzięczności, miłości a także umiejętności dzielenia się z drugim człowiekiem. Nawiązał do Ewangelii Św. Łukasza 14, 1-11 jako lekcji wychowania. A mianowicie, że dobre rzeczy należy czynić codziennie nie wyłączając dnia świętego. Następnie bp porównał niesienie swojego wyznania do niesienia własnego imienia i nazwiska. Pomimo tego, że jesteśmy wyznaniem mniejszościowym nie powinnyśmy się go wstydzić a wręcz przeciwnie być z tego dumni jak z własnego nazwiska. Biskup przypomniał, że lekcje religii będą odbywały się w punkcie katechetycznym przy kościele. Na koniec prosił Matkę Najświętszą aby dopomagała wszystkim uczącym się w otrzymaniu łaski od Boga na rozpoczynający się nowy rok szkolny.

Dzieci z rodzicami w kościele


Pierwsze lekcje religii - 6 września 2008 r.
Siostra katechetka prowadzi lekcję

Siostra Pelagia z szóstoklasistamiJ. Z. wrzesień 2008

Z życia Kościoła