Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2008W dniach od 18 do 25 stycznia chrześcijanie na całym świecie wspólnie obchodzą Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wyboru tej daty dokonał przed stu laty anglikański duchowny Paul Wattson. Dobrze się złożyło, że jubileuszowym obchodom tego Tygodnia przyświeca wezwanie „Nieustannie się módlcie!”, zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 5, 17). Zostało ono umieszczone przez Apostoła wśród cennych wskazań życiowych: „Prosimy was, bracia, abyście napominali niesfornych, pocieszali bojaźliwych, umacniali słabych, wszystkim okazywali cierpliwość. Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, ale sobie nawzajem i wszystkim zawsze starajcie się wyświadczać dobro. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Jezusie Chrystusie wobec was” (1 Tes 5, 12a; 13b-18). Hasło tegorocznego Tygodnia opracowane zostało przez ekumeniczną grupę roboczą chrześcijan z Ameryki Północnej.

Wybór dni 18 - 25 stycznia nie jest przypadkowy, 18 stycznia w Kościele katolickim obchodzi się święto Katedry św. Piotra, a 25 stycznia - nawrócenie św. Pawła.

22 stycznia 2008 roku w łódzkim kościele mariawickim, odbyła się uroczysta Msza św. celebrowana przez ordynariusza Diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. biskupa M. Włodzimierza Jaworskiego z udziałem duchownych z sąsiednich parafii mariawickich oraz z Kościołów zrzeszonych w łódzkim oddziale PRE i Kościoła rzymskokatolickiego.

Gośćmi byli księża: ks. rektor Adam Kleszczyński i ks. Ryszard Zimoń z Kościoła ewangelicko-metodystycznego; ks. Marcin Undas i ks. Robert Śmigielski z Kościoła ewangelicko-augsburskiego; ks. dziekan Stanisław Muchewicz z Kościoła polsko-katolickiego; ks. Bogumił Walczak i ks. Marcin Czajkowski z Kościoła rzymskokatolickiego oraz z naszego Kościoła: ks. M. Kazimierz Kaczmarski, ks. M. Robert Żaglewski, ks. M. Bernard Kubicki, ks. M. Stanisław Bankiewicz, ks. M. Szczepan Orzechowski.

Biskup Włodzimierz powitał zebranych - duchownych i wiernych - oraz zaprezentował hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw. W czasie Mszy Św. fragment z Pierwszego Listu do Tesaloniczan (5,12a; 13b-18) przeczytał ks. Robert Śmigielski z Kościoła ewangelicko-augsburskiego a kazanie nawiązujące do Ewangelii wg św. Łukasza (18; 9-14) wygłosił kpł.  M. Kazimierz Kaczmarski - proboszcz parafii mariawickiej w Strykowie. Udział w nabożeństwie miała orkiestra parafialna pod kierunkiem Piotra Brzezińskiego oraz chór diecezjalny pod dyrekcją Henryka Kapusty. Ze wzruszeniem, wysłuchano pieśni ekumenicznej pt „Tak teraz jest czas”, której słowa nawołują wszystkie Kościoły do pojednania i do oddania czci Panu Jezusowi.

Piękna Msza św. spotkała się z dużym zainteresowaniem duchownych i wiernych z bratnich Kościołów. Po nabożeństwie odbyła się agapa tzn. wspólna wieczerza przy której śpiewano kolędy i pastorałki.

Dzięki tej uroczystości, szczególnie po wysłuchaniu Ewangelii i kazania oraz późniejszych rozmów z duchownymi, mogliśmy sobie uświadomić, że w nieustanną modlitwę poza nabożeńswami w kościele i odmawianiu pacierza w domu, wpisuje się uczciwa praca, pomoc bliźniemu i czynieniu wszelkiego dobra na chwałę Bożą.


Włodzimierz Grochocki

Galeria zdjęć:

Biskup M. Włodzimierz Jaworski

Biskup M. Włodzimierz Jaworski

Duchowni przy ołtarzu

Duchowni przy ołtarzu


Od lewej kapłan Bernard Kubicki i kapłan Szczepan Orzechowski

Od lewej kpł. Bernard Kubicki i kpł. Szczepan Orzechowski


Kazanie głosił ks. Kazimierz KAczmarski

Kazanie głosił ks. Kazimierz Kaczmarski


Ks. Robert Śmigielski (ew.- aug.)

Ks. Robert Śmigielski (ew.- aug.)


Kpł. Robert i kpł. Stanisław udzielają komunii św.ł

Kpł. Robert i kpł. Stanisław udzielają komunii św.


Chór diecezjalny, na organach gra Henryk Kapusta

Chór diecezjalny
Od lewej: ks. Ryszard Zimoń (ew.- met.), ks. Marcin Undas (ew.- aug.), ks. Robert Śmigielski (ew.- aug.), ks. rektor Adam Kleszczyński (ew.- met.), ks. dziekan Stanisław Muchewicz (pol.- kat.), ks. Marcin Czajkowski (rzym.- kat.)

Od lewej: ks. Ryszard Zimoń (ew.- met.), ks. Marcin Undas (ew.- aug.), ks. Robert Śmigielski (ew.- aug.), ks. rektor Adam Kleszczyński (ew.- met.), ks. dziekan Stanisław Muchewicz (pol.- kat.), ks. Marcin Czajkowski (rzym.- kat.)


Agapa- duchowni mariawiccy- od lewej kapłani: Bernard Kubicki, Stanisław Bankiewicz, Robert Żaglewski, Szczepan Orzechowski

Agapa- duchowni mariawiccy- od lewej kapłani: Bernard Kubicki, Stanisław Bankiewicz, Robert Żaglewski, Szczepan Orzechowski


Agapa- od lewej: ks. Ryszard Zimoń (ew.- met.), ks. Adam Kleszczyński (ew.- met.), bp Włodzimierz Jaworski, ks. Stanisław Muchewicz (pol.- kat.), ks. Bogumił Wlaczak (rzym.- kat.)

Agapa- od lewej: ks. Ryszard Zimoń (ew.- met.), ks. Adam Kleszczyński (ew.- met.), bp Włodzimierz Jaworski, ks. Stanisław Muchewicz (pol.- kat.), ks. Bogumił Wlaczak (rzym.- kat.)


Od lewej: Adela Głowacka, Otylia Kwiatkowaka, Stanisława Orzechowska

Od lewej: Adela Głowacka, Otylia Kwiatkowaka, Stanisława Orzechowska


Od lewej: Kazimierz Walak i Jan Barański

Od lewej: Kazimierz Walak i Jan Barański


Kolędowanie trwa

Kolędowanie trwa


Kolędowanie trwa

Kolędowanie trwafot. Jadwiga Znajdek styczeń 2008

Z życia Kościoła | Ekumenia