Uroczystość parafialna w Łodzi oraz Bierzmowanie młodzieży
4 października 2009 r.Patronem parafii mariawickiej w Łodzi jest św. Franciszek z Asyżu, który żył w latach 1182 - 1226. Zmarł w nocy 3 października stąd rocznicę jego narodzin dla nieba świętujemy 4. tegoż miesiąca. Dla mariawitów jest to dzień szczególny i z tego względu, że wspominamy też imieniny Mateczki - św. Marii Franciszki Kozłowskiej.

W tym roku 4. października była niedziela i nie było potrzeby - jak w latach ubiegłych - przyspieszania lub opóźniania daty obchodzenia naszej uroczystości parafialnej, która wieńczy cykl mariawickich uroczystości parafialnych obchodzonych w okresie letnim.

Od początku września, na lekcjach religii młodzież z Gimnazjów przygotowywała się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zajęcia prowadzone przez Katechetkę, a także przez Proboszcza Biskupa M. Włodzimierza Jaworskiego dotyczyły podstawowych prawd wiary i znaczenia Sakramentów Świętych, a szczególnie Sakramentu Bierzmowania. Generalne przygotowanie w kościele i spowiedź uszna odbyły się w sobotę, 3. października. Tę duszpasterską posługę spełnił Kapłan M. Kazimierz Kaczmarski ze Strykowa zastępując Biskupa M. Włodzimierza, który nagle zachorował i leczył się w szpitalu. On też poproszony przez proboszcza pełnił rolę gospodarza podczas niedzielnej uroczystości, głosząc słowa powitania i czuwając nad przebiegiem całego nabożeństwa.

Uroczystą Mszę Świętą, która rozpoczęła się o godz. 11.00, odprawiał Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński w asyście kapłanów: M. Kazimierza i M. Szczepana Orzechowskiego z Dobrej. Obecny był też kapł. M. Stanisław Bankiewicz z Grzmiącej. Chór „Mariawita” pod dyrekcją dr. Henryka Kapusty śpiewał IV Mszę, co należy z uznaniem i wdzięcznością podkreślić, bo obecnie nie wszędzie i nie często można usłyszeć i wzbogacać duchowe przeżycia mariawicką twórczością muzyczną. Podniosły charakter nabożeństwa potęgowała również orkiestra parafialna pod batutą Br. Piotra Brzezińskiego, która wcześniej przygotowywała się na cotygodniowych próbach.

Okolicznościowe kazanie wygłosił Celebrans Bp M. Ludwik. Z fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza (rozdz. 11), czytanego w czasie Mszy Świętej, zacytował słowa Pana Jezusa „...uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszom waszym.” Wnioski płynące z tej nauki kaznodzieja rozwijał i zachęcał do naśladowania św. Franciszka i Mateczki w pielęgnowaniu cnót zaleconych przez Chrystusa. Patrona łódzkiej parafii uczcił też chór pieśnią:

   Witaj Ojcze ukochany, co Serafów zdobisz chór,
   Ty Jezusa nosisz rany, Tyś świętości dla nas wzór.
   Pobłogosław Twoje dzieci, i poprowadź drogą Twą,
   Niech się miłość w nas roznieci, niech ogarnie mocą swą.

Przed zakończeniem nabożeństwa odbyło się BIERZMOWANIE. W tym roku, każda osoba przyjmująca Sakrament Bierzmowania miała swojego świadka - chrzestnę, chrzestnego lub inną osobę wierzącą. Dotychczas, zgodnie z wieloletnią tradycją, proboszcz upoważniał dwie osoby do pełnienia tej roli. Świadek, w momencie czynności liturgicznych przy danej osobie, kładzie prawą rękę na jej lewym ramieniu. Do sakramentu Bierzmowania przystąpiło 27 osób.

Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński, w stroju pontyfikalnym, najpierw wyjaśnił, że Bierzmowanie znaczy to samo co umocnienie, utwierdzenie. Sakrament ten został ustanowiony przez Chrystusa Pana i jest jakby uzupełnieniem Chrztu świętego. Celem jego jest umocnienie młodych chrześcijan w wierze i miłości przez udzielenie im darów Ducha Świętego. Następnie modlił się o te dary dla przystępujących do Bierzmowania - o dar Mądrości i Rozumu, dar Rady i Męstwa, dar Umiejętności i Pobożności oraz Bojaźni Bożej.

Po modlitwie Biskup podchodził kolejno do ustawionych osób, czynił na czole bierzmowanego znak Krzyża św. namaszczając je Krzyżmem św. i mówił: „X... X... (imiona) Naznaczam cię znakiem krzyża i utwierdzam cię Krzyżmem zbawienia w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z tobą”. Po namaszczeniu Biskup lekko uderzał bierzmowanego w policzek. Jest to jakby pasowanie na rycerza Chrystusowego zobowiązujące do znoszenia dla swego Boskiego Wodza prześladowań i cierpień.

Przy Bierzmowaniu, podobnie jak przy Chrzcie św., nadawane jest bierzmowanemu wybrane przez niego nowe imię, które ma mu przypominać tę nową łaskę i nowe uświęcenie, jakie się stało w jego duszy.

Po dokonaniu powyższych czynności Biskup Naczelny jeszcze raz przemawiał do zebranych, pouczając, że chrześcijanin, po otrzymaniu Sakramentu Bierzmowania jest obowiązany do mężnego wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa i Dzieło Wielkiego Miłosierdzia, bronienia tej wiary gdy zajdzie potrzeba i nie wstydzenia się przynależności do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Obrzęd Sakramentu Bierzmowania zakończony został biskupim błogosławieństwem i głośnym odmówieniem przez bierzmowanych Apostolskiego Wyznania Wiary, Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego.

Procesję z Przenajświętszym Sakramentem wokół kościoła poprowadził kapł. M. Kazimierz. Był to wspaniały pochód religijny obrazujący bardzo liczne zgromadzenie wiernych. Wspólny śpiew hymnu „Ciebie Boga chwalimy...” brzmiał doniośle wyrażając uwielbienie i wdzięczność Panu Jezusowi obecnemu w Eucharystii.

Po nabożeństwie młodzież podziękowała szafarzowi Sakramentu Bierzmowania Bp. M. Ludwikowi oraz spowiednikowi Kapł. M. Kazimierzowi i wręczyła im bukiety kwiatów. Aura sprzyjała chętnym słuchania koncertu orkiestry i rodzinnym konwersacjom na powietrzu, toteż uroczystość parafialna nie była ograniczona tylko do nabożeństwa w kościele.


Pelagia Jaworska

Galeria zdjęć:


fot. K.Z. październik 2009

Z życia Kościoła