DIAMENTOWY JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA

60- lecie pożycia małżeńskiego Heleny i Stanisława Progów

13 listopada 2009 r.W Łodzi, dnia 13 listopada 2009 r. Helena i Stanisław Progowie obchodzili 60. rocznicę ślubu małżeńskiego.

Pragnąc podziękować Bogu za łaskę wieloletniego wspólnego życia przybyli do kościoła na Mszę św. o godz. 1700. O tym wspaniałym diamentowym jubileuszu nie zapomniała też najbliższa rodzina i zaprzyjaźnione osoby z tutejszej parafii. Zgodnie z życzeniem Jubilatów, rocznicowe obrzędy ślubne zostały skrócone.

Diamentowy Jubileusz Małżeństwa Heleny i Stanisława

            

Biskup M. Włodzimierz Jaworski przed rozpoczęciem Mszy św. zwrócił się do małżonków Heleny i Stanisława z pytaniem:

Czego żądacie od Kościoła Bożego?

Na to Oni odpowiedzieli:

Błogosławieństwa z powodu sześćdziesięcioletniego pożycia w stanie małżeńskim.
Podczas Mszy św. Celebrans modlił się w intencji Jubilatów odmawiając dziękczynne modlitwy i błogosławieństwa. We właściwych momentach 3 chórzystki śpiewały okolicznościowe pieśni. Po nabożeństwie uczestnicy złożyli Dostojnej Parze życzenia, kwiaty i laurkę. Dla upamiętnienia tego niecodziennego wydarzenia zrobiono wspólne zdjęcie.


Helena i Stanisław Progowie pobrali się w 1949 r., ślub odbył się 13 listopada w Lipce. Złote Gody obchodzili bardzo uroczyście 13 listopada 1999 r. w Łodzi. Jubilatów błogosławili dwaj biskupi: ówczesny Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, który przyjechał z Płocka i proboszcz Biskup M. Ludwik Jabłoński.

Była to piękna uroczystość, bo odbyła się według pełnej, nie skróconej, liturgii z rytuału mariawickiego i z zachowaniem weselnej tradycji. Wówczas Biskup M. Włodzimierz powiedział:

„Po tym jubileuszu zbliżają się lata trudniejsze, w których będziecie potrzebować wzajemnie od siebie pomocy i od swoich najbliższych... Ale tak jak dotąd dotrwaliście w łasce Bożej ufając miłosierdziu Bożemu, tak i nadal takie samo zaufanie pokładajcie w Bogu, w Jego dobroci i miłosierdziu, prosząc aby was wspierał i błogosławił w trudach i wysiłkach, a także był z wami w chwilach radosnych...”
(Mariawita 10-12/1999 str. 15).

Słowa te, wypowiedziane 10 lat temu, są adekwatne również w dniu diamentowego jubileuszu małżeństwa Heleny i Stanisława. Nic ująć, nic dodać... chyba że taki wierszyk:

  Uprzywilejowani jesteście, gdyż w życia jesieni
  Ręce są wasze razem splecione,
  Bo łatwiej wspólnie, gdy brak promieni
  Dłonie rozgrzewać trudem zziębione.

  A wasze oczy zgodnie i serca
  Nadal w tę jedną wznoszą się stronę -
  Do Ojca, który was przeprowadził
  Szczęśliwie w lata błogosławione!

  Niech wam na dalsze dni wasze świeci
  Bożej Miłości cudowne słońce -
  To są życzenia jubileuszowe
  Z głębi serc naszych wypływające.


Bp M. Włodzimierz i bp M. Ludwik błogosławią
Helenę i Stanisłwa podczas uroczystości Złotych Godów


Obchody Złotych Godów Heleny i Stanisława ProgówP. Jaworska listopad 2009

Z życia Kościoła