Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet
Konstancin Jeziorna 2009Konstancin Jeziorna, w dniach 6 - 8 listopada 2009 r. odbyła się tu Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet, zorganizowana przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej i Krajowy Komitet Światowego Dnia Modlitwy. Była to już 29 konferencja zorganizowana od 1972 roku. Gościł nas Ośrodek Dikonii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego „Tabita”.

Konferencja przebiegała pod hasłem „...modlę się, aby we wszystkim ci się dobrze wiodło i abyś był zdrów, jak wiedzie się twojej duszy.” - Trzeci List św. Jana , w.2., a tematem było „Zdrowie kobiety”. W czasie Konferencji sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Światowego Dnia Modlitwy w Anglii przedstawiła Małgorzata Platajs, sprawozdanie z prac Komisji Kobiet PRE - Aldona Karska, Ewa Kononienko-Pawlas z Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy oraz Joanna Kamińska z prac KK ŚDM. O zdrowiu kobiety, znaczeniu wczesnego wykrywania raka, przebiegu leczenia, rokowaniach oraz roli badań przesiewowych mówiły prelegentki: dr Barbara Kozakiewicz, dr Lidia Sieńko, dr Małgorzata Rekosz.

Omówienie przygotowań do nabożeństwa wg liturgii ŚDM na 2010 r. oraz próba nabożeństwa przygotowanego przez kobiety z Kamerunu przebiegały w bardzo miłej atmosferze. W niedzielę uczestniczki Konferencji wzięły udział w nabożeństwie w kaplicy przy Ośrodku Tabita, które prowadziła diakon Małgorzata Graś.

W konferencji udział brały kobiety z rożnych kościołów: Starokatolickiego Mariawitów (Zofia Walczuk, Grażyna Zychowicz, Wanda Kubik), Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Chrześcijan Baptystów, Prawosłąwnego,Polskokatolickiego, Greckokatolickiego, Rzymskokatolickiego. W niedzielę po obiedzie konferencja dobiegła końca, uczestniczki rozjechały się do domów.


Wanda Kubik


więcej na www.ekumenia.pl

  listopad 2009

Ekumenia | Z życia Kościoła