NIEDZIELA PALMOWA w naszej parafii w Łodzi

5 kwietnia 2009 r.NIEDZIELA PALMOWA jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu. Określenie „palmowa” pochodzi od obrzędu święcenia palm, dokonywanego w tym dniu. Zwyczaj święcenia palm ma swój początek w średniowiecznej Francji. Ma on przypominać uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy to rzesze ludu izraelskiego, dając wyraz podziwowi, uszanowaniu, słały przed Nim drogę gałązkami palmowymi (J 12,12-13).

Wierni przynoszący obecnie palmy do kościoła, deklarują swoją gotowość pójścia za Chrystusem. Przy poświęcaniu palm kapłan odmawia m.in. taką modlitwę: niechaj i my, noszący palmy i oliwne gałązki, dobrymi uczynkami poprzedzamy drogę Chrystusowi, abyśmy z Nim i przez Niego weszli do wiecznej radości (Mszał mariaw.).

W liturgii Niedzieli Palmowej znajdują słowa, którymi witano Jezusa podczas tryumfalnego pochodu - „Hosanna”, „Hosanna na wysokościach!” Hosanna, jest to słowo hebrajskie wyrażające radość i tryumf, znaczy: zbaw, wybaw teraz. Zwrot „Hosanna na wysokościach!” tłumaczy się: „Nawet aniołowie, na najwyższych wysokościach nieba, niech wołają do Boga: Wybaw teraz”.

Psalmy i antyfony śpiewane przez chór podczas obrzędu święcenia palm, który ma miejsce przed rozpoczęciem Mszy św., zielone gałązki w rękach uczestników oraz wiosenna pora roku stwarzają w kościele szczególnie miły, niepowtarzalny nastrój. Urokowi Palmowej Niedzieli uległa nasza poetka Maria Konopnicka i napisała wiersz odzwierciedlający atmosferę tego nabożeństwa. Poezja niech więc przemówi do nas jako słowo zachęty do uczestnictwa w nabożeństwie w Palmową Niedzielę.


Pelagia Jaworska


   W wiejskim kościółku organ gra,
   Rozgłośnie dzwony biją...
   Srebrzystych dymów lekkie mgły
   W blaskach się słońca wiją.

   A przed ołtarzem- czy to las,
   Las świeży i zielony,
   Przyszedł i klęknął pośród nas
   I schylił swe korony?

   A przed ołtarzem - czy to szum,
   Szum cichy a radosny,
   Kiedy "Hosanna" śpiewa bór,
   A wiatr w nim rusza sosny?

   Nie! Nie zielony to jest las,
   Co swe gałązki ściele,
   Ale z palmami przyszedł lud
   W kwietniową tę niedzielę.

   Nie! To nie boru słychać szum,
   Gdy wiatr się po nim słania,
   Ale modlitwy cichej szmer
   I szepty i wzdychania.

   I rzuca słońce złoty blask
   Na czarne drzewo krzyża,
   A Chrystus z niego smętna twarz
   Ku ziemi rzadko zniża.

   I patrzy, patrzy na nas
   Tak żałośnie, a tak łaskawie,
   Jak gdyby mówił: Ludu mój,
   Ja ciebie błogosławię!

   I wyszedł naród w szumach palm,
   Poważny i radosny,
   I poniósł do swych niskich chat
   Tę błogą zieleń wiosny.

   I poniósł w piersi słońca blask
   I głośne dzwonów bicie,
   I jakąś wielką, cichą pieśń,
   I jakieś nowe życie.

                    kwiecień 2009

Z życia Kościoła