R E K O L E K C J E    2 0 0 9
Rekolekcje w naszej parafii w Łodzi

27 - 29 marca 2009 r.W dniach 27-29 marca 2009 r. w łódzkiej parafii odbywały się rekolekcje wielkopostne. Prowadzący, kapłan Ładysław Ratajczyk z Gniazdowa, podejmował w kolejnych dniach ważne problemy. Wiele miejsca poświęcił tematyce krzyża, adoracji, łasce, Matce Najświętszej. Uporządkował i zdefiniował pojęcia w oparciu o Biblię, nauki Mateczki oraz Ojców Kościoła. Nawoływał do szczerej i gorliwej modlitwy tak jak Jezus modlił się w Ogrójcu i na Górze Galgocie i tak jak modlili się pierwsi mariawici. Ważna jest modlitwa w ciszy i samotności jako osobista rozmowa z Bogiem ale także wspólna na mszy św. Modlitwa to klucz do otrzymania łaski.

Dogłębna spowiedź poprzez analizę dziesięciu przykazań skłoniła nas do potwierdzenia słów pieśni „To nie gwoździe Cię przybiły lecz mój grzech”, moje słabości, niewierność, zdrada i oddalenie. Obnażenie grzechu, skrucha, postanowienie poprawy i rzeczywiste nawrócenie oto cel rekolekcji wielkopostnych.

Niedzielna Msza święta odprawiona była w intencji nowych powołań kapłańskich. Natomiast rozmyślanie dotyczyło Przenajświętszego Sakramentu - centrum naszej wiary.

Dziękujemy kapłanowi za umocnienie nas w wierze, tchnienie nowego ducha chrześcijańskiego i przypomnienie, że nadzieja w odnowienie człowieka i świata jest w Miłosierdziu Bożym. Szczęść Boże.

  Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
  Jeszcze do Ciebie powrócę,
  Chrystusie.

  Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
  Że przez łzy Ciebie zobaczę,
  Chrystusie...

  I z taką wielką żałobą
  Będę się żalił przed Tobą,
  Chrystusie,

  Że duch mój przed Tobą klęknie
  I wtedy serce mi pęknie,
  Chrystusie...

  Julian TuwimJadwiga Znajdek


 marzec 2009

Z życia Kościoła