Światowy Dzień Modlitwy - 6 marca 2009 r.Światowy Dzień Modlitwy jest międzynarodowym, ekumenicznym ruchem modlitewnym obejmującym ponad 180 krajów. Każdego roku chrześcijanie wielu tradycji modlą się w ponad 1000 językach w pierwszy piątek marca. Modlitwy rozpoczynają się o świcie w Republice Tonga i Nowej Zelandii na wschodzie a kończą się na wyspie Samoa i Alasce na zachodzie. W 2009 r. kobiety w Papui-Nowej Gwinei zapraszają do rozważań tekstu z Listu Apostoła Pawła do Rzymian 12,4-21 opartego się na koncepcji Ciała Chrystusa jako jedności wielu członków.

Poprzez pryzmat kobiety z Papui-Nowej Gwinei dojdziemy do głębszego zrozumienia w jaki sposób tworzymy jedno ciało w Chrystusie. Papua-Nowa Gwinea jest jednym z najbardziej heterogenicznych ludności na świecie mieszkającej na 600 wyspach. Istnieje tu ponad 800 języków mówionych, wielość kultur, tradycji i wierzeń a także wielka różnorodność krajobrazu Niestety, bilum - tradycyjna torba znajduje się niemal wszędzie. Bilum jest w wielu kolorach, rozmiarach, kształtach i stylach i często twórcze projekty są identyfikacją miejsca gdzie bilums zostały wykonane. Mężczyźni wolą zazwyczaj długi uchwyt torby, którą noszą na ramieniu. Kobiety używają bilum jako torbę na zakupy ale także stosują jako kolebkę dla dziecka.

Nasza jedność w Chrystusie jest bezwarunkowa lokalna i globalna. Ten komunikat jest przekazany w Pierwszym Liście do Koryntian 12, 25-26, gdzie czytamy: „Bóg tak ukształtował ciało... aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek radują się z nim wszystkie członki.”

6 marca 2009 r. w Łodzi w kościele starokatolickim mariawitów modlili się wspólnie wyznawcy różnych religii chrześcijańskich. Zarówno liturgia jak i pieśni przygotowane zostały przez kobiety z Papui Nowej Gwinei. Kazanie wygłosiła s. Pelagia Jaworska. Po nabożeństwie odbyła się wspólna agapa na której wyświetlono slajdy o Papui Nowej Gwinei.

Wierzymy, że jednocząc się mocą modlitwy i miłości w jeden organizm tworzymy Boży instrument na rzecz pokoju i pojednania na świecie .

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:
 marzec 2009

Z życia Kościoła | Ekumenia