Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 - 27 stycznia 2009 pod hasłem „Aby byli jedno w Twoim ręku”

zainspirowany tekstem biblijnym z Księgi Ezechiela 37,15-28.Program nabożeństw w Łodzi: styczeń 2009

Z życia Kościoła | Ekumenia | Ogłoszenia