Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - styczeń 2009„Abyśmy byli jedno w Twoim ręku” to hasło szczególnego tygodnia w roku. Obchodzony od 1908 r. Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan jest szczytem ekumenizmu duchowego. W trzecim rozdziale Ewangelii według św. Marka Jezus Chrystus zwraca się do Apostołów, mówiąc im o królestwie, które będąc skłócone nie może się ostać. To bardzo wymowne słowa, gdyż podobnie jest z Kościołem Chrystusowym, który nie mógłby się ostać gdyby był wewnętrznie podzielony. Podzieleni są więc jedynie chrześcijanie, a nie Kościół, który jest jeden i powszechny. W tygodniu naszej szczególnej modlitwy o jedność Kościoła prosiliśmy dobrego Boga o to, aby podzieleni chrześcijanie odnaleźli drogę do jedności i aby potrafili dzielić się swoją wiarą w Jezusa Chrystusa z innymi.

1. Módlmy się za zwierzchników wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych, za patriarchów, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby pielęgnowali ducha wzajemnego zrozumienia i współdziałania we wspólnotach im powierzonych. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się, aby wszystkie Kościoły chrześcijańskie otworzyły się na tchnienie Ducha Świętego i w Jego świetle rozpoznawały znaki czasu, poprzez które Bóg wzywa wszystkich wyznawców do pełnej jedności. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za wszystkich dotkniętych cierpieniem z powodu wypadków, kataklizmów i terroru, aby spotkali miłosiernych Samarytan, którzy się ulitują i szczerze pomogą. Ciebie prosimy...

W dniu 20 stycznia 2009 r. w łódzkim kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu o jedność chrześcijan modlili się wspólnie duchowni i wierni z różnych wyznań. Mszę św. celebrował proboszcz parafii biskup Włodzimierz Jaworski w asyście kapłanów Bernarda Kubickiego i Szczepana Orzechowskiego. Naukę do zgromadzonych skierował ks. dziekan Stanisław Muchewicz (polsko - katol.).Rozważał temat „Chrześcijanie wobec niesprawiedliwości ekonomicznej i biedy” Poprzedniego dnia - 19 stycznia 2009 r., biskup Włodzimierz Jaworski wygłaszał naukę w Kościele Polsko-Katolickim. Przebieg nabożeństwa wzbogaciła grą kolęd nasza orkiestra parafialna a śpiewem chór diecezjalny.

Ofiary zebrane w tym dniu przeznaczono dla chrześcijan w Indiach, tragicznie prześladowanych za wiarę w myśl słów pieśni „Dzielmy z bliźnimi ich życie, dzielmy zmartwienie i ból...”

Nie należy ustawać w modlitwie o osobistą i zbiorową chrześcijańską mądrość - o zgodne odczytanie Bożych drogowskazów w skomplikowanym, pełnym zagrożeń dzisiejszym świecie i przyjmowanie Bożego kierownictwa - abyśmy byli jednym w Bożym ręku.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. Włodzimierz Grochocki styczeń 2009

Z życia Kościoła | Ekumenia