WIELKA  NIEDZIELA  -  12 kwietnia 2009 r.

Liturgia tego nabożeństwa jest bardzo radosna i piękna, zawiera dużo śpiewów przeznaczonych dla kapłana i dla chóru. Według mszału mariawickiego dzieli się na trzy zasadnicze części.

Otworzenie grobu- kapłan przychodzi do Grobu Pańskiego i intonuje antyfonę „Chwała Tobie Trójco”, której dalszy ciąg śpiewa chór. Następnie chór śpiewa dwa psalmy. Procesja - kapłan wziąwszy monstrancję z Przenajświętszym Sakramentem zaczyna śpiewać najpierw „Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie” a następnie pieśń „Wesoły nam dzień dziś nastał” i uroczysty pochód religijny z owiniętym czerwoną stułą krzyżem na czele wyrusza z kościoła. Śpiewając wielkanocną pieśń procesja obchodzi trzy razy kościół i kończy liturgię tej części.

Jutrznia - śpiewane są cztery psalmy poprzedzane wezwaniami i antyfonami, wyjątki z trzech Ewangelii (Mateusza, Marka, i Jana), hymn „Ciebie Boga Chwalimy” i na zakończenie antyfona „Królowo niebios, wesel się, Alleluja”.

Na ogół Rezurekcja odprawiana jest w Wielką Niedzielę rano, bezpośrednio zaś po niej jest uroczysta Msza św. i całe nabożeństwo trwa kilka godzin. Jednak odprawiane o świcie ma swój niepowtarzalny urok i cieszy się wspaniałą frekwencją wiernych.

Zmartwychwstanie Chrystusa opiewane jest przez poetów z różnych punktów widzenia i wiele jest na ten temat wierszy. Na zakończenie tego artykułu wybrałam wiersz, który tchnie wiarą w zwycięstwo prawdy.


Pelagia Jaworska


   Triumf Zmartwychwstałego
   O, triumf światu, radości szczyt,
   Dziś po dniach chmurnych wstał złoty świt!
   O, triumfu dom, zwyciężon wróg,
   Już nie ma śmierci, zmartwychwstał Bóg!

   Próżno siepacze tysiącem ran
   Skuli Mu ciało - zmartwychwstał Pan;
   Próżno przy grobie stawili straż,
   Postał i odszedł Zbawiciel nasz.

   Powstał i odszedł bez nienawiści,
   I oto triumf prawdy się iści;
   Zawsze i wszędzie zwycięży ona,
   Chociaż sto razy w męczarniach kona.

   Drogą krzyżową i droga łzawą,
   Siłę zwycięży miłości prawo;
   Drogą miłości wiedzie człowieka,
   Choć też i bólu wiele cię czeka...

   Kiedyś odzyskasz, coś stracił ludu,
   Wierz w zmartwychwstanie Boga- Człowieka.
   Gdy to zwycięstwo święci świat cały,
   I my radości wznieśmy hejnały;
   Ach Alleluja, bo Chrystus Pan
   Wszystkim nam, wszystkim za przykład dam.

   H.W.

                    kwiecień 2009

Z życia Kościoła