Konferencja kobiet w Wilnie
27 lipca - 2 sierpnia 2009 r.Wilno, europejska stolica kultury 2009 i miasto z największą w Europie Środkowowschodniej starówką, gościło w dniach od 27 lipca do 2 sierpnia 2009 r. przedstawicielki Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy. Trwający już od kilku lat projekt traktujący o sąsiedztwie mieszkańców wokół Morza Bałtyckiego, tym razem zgromadził kobiety z Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Polski na wspólnej konferencji na temat „Twoja wiara, czy pomaga Ci?!, Nasza religia, czy jest wolnością czy ograniczeniem?”

W programie znalazły się m.in. interesujący wykład Kristiny Ivanauskiene na temat sytuacji historycznej kobiety na Litwie, lekarka Ramune Trakymiene na temat ogólnej sytuacji i działalności kobiet na Litwie, dr Solveigi Daurgirdaite z Uniwersytetu Wileńskiego na temat Sartra i Bouvoir. Kobiety z Niemiec przygotowały studium biblijne na podstawie księgi Wyjścia 1,15-21 oraz wykład i dyskusję na temat obecnych dróg mistycyzmu. Ciekawe warsztaty dotyczące akcji przeciwko fundamentalizmowi poprowadziła Karolina Diliaute z Litwy. Końcowym akcentem pobytu był występ ludowego zespołu, który przybliżył folklor Litwy poprzez tańce, śpiewy i stroje.

Projekt „Sąsiedzi z basenu Morza Bałtyckiego” ma na celu poznanie problemów ludzi mieszkających obok siebie, wymianę doświadczeń i jest okazją do przedyskutowania interesujących zagadnień. Polskę na konferencji reprezentowały panie: Małgorzata Zielińska (bapt.), Jadwiga Znajdek (mariaw.) i Biruta Przewłocka-Pachnik (ew.-ref).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Galeria zdjęć:


Jadwiga Znajdek sierpień 2009

Z życia Kościoła | Ekumenia