Uroczystość Wszystkich Świętych w Łodzi
1 listopada 2009 r.Wieczność przed nami i wieczność za nami a dla nas ... chwila między wiecznościami.

Na dzień 1 listopada przeznaczona jest Ewangelia według Mateusza 5, 3-10 mówiąca o ośmiu błogosławieństwach, które wygłosił Pan Jezus w kazaniu na Górze Błogosławieństw na północnym brzegu jeziora Genezaret, w okolicach Kafarnau.

Treść błogosławieństw wg Biblii Tysiąclecia:

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Błogosławieństwa są drogowskazami dla Ludu Nowego Przymierza i wyznaczają drogę do pełni życia, drogę do świętości. Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Jak uczyła nas Maria Franciszka Kozłowska, każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości. 2 listopada, Dzień Zaduszny to dzień modlitwy za zmarłych, pogłębienia nadziei, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca.

W dniu 1 listopada Łodzianie licznie odwiedzali groby swoich bliskich, ozdabiając je kwiatami i zapalając znicze. Co roku cmentarz mariawicki obchodzi procesja, w której kapłan poświęca groby, wierni wspólnie modlą się za dusze zmarłych . Biskup Włodzimierz podkreślił że Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności wyraża się świętych obcowanie.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Galeria zdjęć:


Jadwiga Znajdek listopad 2009

Z życia Kościoła