Nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy
Łódź - 5 marca 2010 r.W dniu 5 marca 2010 roku w Kościele Ewangelicko- Augsburskim w Łodzi odbyło się nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy po hasłem „Niech wszystko co żyje chwali Pana”. Światowy Dzień Modlitwy jest to ruch ekumeniczny, który powstał z inicjatywy kobiet z USA i Kanady w 1887 r. Uczestniczą w nim chrześcijanki z różnych regionów świata reprezentujące różne tradycje wyznaniowe. Celem tego ruchu jest umacnianie wiary w Jednego Pana i Zbawiciela, zbliżanie ludzi różnych ras i tradycji, kultur, przełamywanie poczucia izolacji i osamotnienia, ułatwienie przeistoczenia wiary w czyn, a przez wspólną modlitwę tworzenie jednej rodziny w Jezusie Chrystusie. Działalność tego ruchu przejawia się poprzez regularne organizowanie Światowego Dnia Modlitwy w pierwszy piątek marca, co roku w intencji innego kraju. W tym roku cały świat modlił się za Kamerun.

Kamerun jest 17 milionowym państwem afrykańskim z piękną egzotyczna przyrodą . Jednak jest to kraj słabo rozwinięty gospodarczo z olbrzymimi problemami społecznymi. Najpoważniejsze z nich to handel dziećmi w celu przymusowej pracy i seksualnej eksploatacji dla zysku. Dzieci sprzedawane są do USA i do Europy, i zatrudniane jako służba, handlarze, prostytutki. Wielkim problemem jest brak dostępu do wody pitnej dla połowy mieszkańców wsi. Malaria jest przyczyną śmiertelności 40 % dzieci. Wielkim problemem jest brak dostatecznej edukacji; na terenie wsi połowa dziewczynek nie chodzi do szkoły. Średnia życia wynosi 51 lat.

Nabożeństwo według liturgii przygotowanej przez kobiety z Kamerunu poprowadziły lektorki z łódzkich kościołów: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, polsko-katolickiego i starokatolickiego-mariawitów. Kazanie wygłosiła Renata Makula (ew.-augsb). Kolektę przeznaczono na łódzkie hospicjum dla dzieci „Gajusz” . Po nabożeństwie odbyła się tradycyjna agapa z udziałem wszystkich obecnych.

Wierzymy, że Bóg wysłuchał modlitwy uwielbienia, dziękczynienia a także uproszenia, zanoszone z wielu zakątków świata w intencji naszych braci i sióstr z Kamerunu.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


Fot. Paulina Obiedzińska


 marzec 2010

Z życia Kościoła | Ekumenia