XXIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2010”
Białystok  19 - 23 maja 2010 r.XXIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2010”, organizowana pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP, Ministra Kultury RP i Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego, odbyła się w dniach 19-23 maja 2010 r. Festiwal rozpoczął się koncertem inauguracyjnym, na którym wykonana została festiwalowa premiera dzieła Romualda Twardowskiego „Liturgia Kijowska” przez Państwowy Rosyjski Chór im. A. Jurłowa z Moskwy pod dyr. G.Dmitriaka, jeden z najlepszych chórów w Rosji. Konkursowe przesłuchania trwały w ciągu 3 dni. Uczestnikami były 24 chóry, głownie z krajów o dominującym prawosławiu a więc z Rosji, Litwy, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Mołdawi.

Chór „Mariawita” pod dyrekcją Henryka Kapusty miał zaszczyt reprezentować nasz Kościół na tym elitarnym wydarzeniu artystycznym. Około pół roku chórzyści systematyczne przygotowywali się na próbach pod kierunkiem organistów ze Strykowa, Wiśniewa i Cegłowa. Wspólny wysiłek braci: Henryka Kapusty, Włodzimierza Reka, Tadeusza Sadocha i 23 chórzystów zaowocował ciekawym brzmieniem pieśni śpiewanych a capella. Występ naszego chóru, zakwalifikowanego do kategorii amatorskich chórów parafialnych, odbył się w dniu 20 maja w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Chórzyści zaprezentowali się w jednolitych, eleganckich strojach, wykonanych przez Magdalenę Nowicką z parafii Wiśniew. Zaśpiewano 7 pieśni cerkiewnych, które publiczność nagrodziła najdłuższymi w tym dniu brawami. Jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego zdecydowało o przyznaniu podziękowania za udział. Dla naszych chórzystów sam występ, na tak wysokiej rangi festiwalu, był swego rodzaju nobilitacją i wielkim przeżyciem wewnętrznym. Tym bardziej, że śpiew cerkiewny jest wyjątkowo wymagającą sztuką w zakresie techniki, języka, i duchowości. Zgodnie z Prawosławną teologią "człowiek jest instrumentem stworzonym do hymnów na chwałę Boga" słowa św. Jana Chryzostoma.

Warto też dodać, że organizacyjnie Festiwal był nienagannie przeprowadzoną imprezą. Każdy chór posiadał swojego opiekuna. Chór Mariawita dziękuje Pani Ilonie Karpiuk za ciepłe przyjęcie na Ziemi Podlaskiej, za pokazanie walorów turystycznych Białegostoku i Supraśla oraz za humor i uśmiech.

Skład chóru:

Dyrygent Henryk Kapusta

Soprany

    1. Burtka Monika - Dobra,
    2. Burtka Gabryela -Dobra,
    3. Głowacka Adela - Stryków,
    4. Kapusta Beata - Dobra,
    5. Kiełbik Małgorzata - Dobra,
    6. Konopka Agata - Stryków,
    7. Kubicka Wiesława - Lipka,
    8. Kwiatkowska Otylia - Stryków,

Alty

    1.Burtka Wioleta- Dobra,
    2. Gańko Marzena - Wiśniew,
    3. Mirys Monika -Lipka,
    4. Nowicka Magdalena - Wiśniew,
    5. Ołdak Natalia - Wiśniew,
    6. Rek Katarzyna - Wiśniew,
    7. Wójcicka Monika - Cegłów,
    8. Znajdek Jadwiga - Łódź,

Tenory

    1.Barański Jan - Dobra,
    2.Ceregra Robert - Cegłów,
    3.Chmielewski Radosław - Cegłów,
    4. Kasprzak Sylwester - Dobra,

Basy

    1. Grochocki Włodzimierz - Stryków,
    2. Kaczorek Wojciech - Cegłów,
    3. Kapusta Piotr - Dobra,

Galeria zdjęć: maj 2010

Z życia Kościoła | Ekumenia | Chór „Mariawita”