Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet w Konstancinie-Jeziornie
5 - 7 listopada 2010 r.„Pamiętajcie o Panu na obczyźnie a Jeruzalem miejcie w sercu” Jr 51,506

W dniach 5-7 listopada 2010 r. w Konstancinie-Jeziornie, Ośrodku Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego „WARFIELDOWO” odbyła się 32. Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet, zorganizowana przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Komitet Krajowy Światowego Dnia Modlitwy. Tematem przewodnim konferencji było: „Problemy związane z emigracja zarobkową- korzyści czy straty?”. W programie przewidziano również omówienie liturgii na Światowy Dzień Modlitwy 2011 r., a także sprawozdania z działalności ekumenicznej kobiet w roku 2010. W obradach wzięło udział 25 pań z różnych Kościołów. Nasz Kościół reprezentowały: Pelagia Jaworska , Grażyna Zychowicz, Zofia Walczuk, Jadwiga Znajdek, Maria Dewicka.

W pierwszym dniu spotkania Ewa Kononienko-Pawlas przedstawiła sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy. Miało ono miejsce w Locum k/ Hanoweru w sierpniu 2010 roku, na którym wybrano nowe władze na następne 4 lata. Wprowadziła również w temat migracji prezentując wykład tematyczny. Następnie Pani Iga Zalisz omówiła przebieg warsztatów w Niemczech , które dotyczyły liturgii nabożeństwa ŚDM przygotowanej przez kobiety z Chile. Sprawozdanie z prac Światowego Dnia Modlitwy w Polsce przedstawiła Joanna Kamińska - przewodnicząca Komitetu Krajowego.

Prowadząca konferencję Pani Aldona Karska zaprosiła na drugi dzień konferencji prelegenta, wykładowcę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Doktor Olgierd Benedyktowicz przedstawił problem migracji od strony psychologicznej. Puentą wykładu była zachęta do opieki nad emigrantami w możliwie dostępny sposób a szczególnie wskazał tu pole do działania dla Kościołów. Następnie Pani Katarzyna Sirocka opowiedziała jak wygląda praca praktyczna z emigrantami na co dzień jako, że Kościół Greckokatolicki gromadzi bardzo licznie przybyszów zza wschodniej granicy. Pani Urszula Wantuła-Rakowska opowiedziała historią ewangelickich migrantów z Wisły do Serbii i obecne losy ich potomków.

Przedstawiono zasługi i działalność tegorocznej laureatki prestiżowej nagrody Pontifexa (Budowniczego Mostów)- Pani Danuty Baszkowskiej, działaczki na rzecz ekumenii.

Na konferencji obecna była pani Petra Heiling, która zaprezentowała działalność Niemieckiego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy. Podzieliła się również informacjami na temat prowadzenia różnych projektów dotyczących pomocy emigrantom.

Ważną część konferencji zajęło omówienie liturgii nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy na przyszły rok. Hasłem modlitwy za kobiety z Chile jest pytanie „Ile macie chlebów?” Nabożeństwo odbędzie się w pierwszy piątek marca 2011 w kościołach na całym świecie.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć: listopad 2010

Z życia Kościoła | Ekumenia