Spotkanie młodzieżowe w Łodzi
- 20 listopada 2010 r. -Pan Jezus powiedział:

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię,
tam jestem pośród nich. (Mt 18,20)

Na zaproszenie Biskupa M. Włodzimierza Jaworskiego i młodych organizatorów z Łodzi przybyła, dnia 20 listopada 2010 r., na ulicę Franciszkańską młodzież z wielu mariawickich parafii. Z diecezji lubelsko-podlaskiej zorganizowano przyjazd młodzieży autokarem pod opieką kapłana M. Zbigniewa, natomiast z sąsiednich i innych parafii uczestnicy dotarli indywidualnie. Przyjechali z bliska i z daleka aby wspólnie integrować się na modlitwie i zabawie w przedostatnią sobotę listopada.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 nabożeństwem w kościele pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu. Na początku zaśpiewano hymn do Ducha Świętego - Przybądź Duchu Stworzycielu. Następnie kapłan M. Robert Żaglewski poprowadził Adorację Przenajświętszego Sakramentu. Z młodzieżą wspólnie modlili się także kapłani: M. Zbigniew Nawara z Wiśniewa, M. Kazimierz Kaczmarski ze Strykowa oraz M. Szczepan Orzechowski z Dobrej oraz gospodarz Bp M. Włodzimierz Jaworski. Po Komunii Świętej dziewczęta: Judyta Kin, Klaudia Jaworska i Kasia Anyżka modliły się takimi słowami:

Ojcze niebieski, darujesz nam piękne lata młodości. Są to dni, kiedy kształtuje się nasz charakter, kiedy rozwija się nasz cielesny organizm i nasze życie wewnętrzne. Prosimy cię Ojcze, spraw, abyśmy dobrze te lata przeżyli. Pozwól nam korzystać z nauki szkolnej i daj potrzebną pilność i sumienność, byśmy przygotowali się należycie do naszej przyszłej pracy zawodowej. Obdarz serca nasze szacunkiem dla rodziców i przełożonych, pod których kierunkiem się rozwijamy. (...) Niech zawsze drogie nam będzie nabożeństwo, niech nigdy nie ustanie nasza modlitwa. (...) Prosimy Cię abyśmy w decydujących chwilach naszego życia wytrwali w wierności dla Ciebie.

Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem Przenajświętszym Sakramentem oraz pieśnią „Pod Twą Obronę Ojcze na niebie”. Następnie Biskup M. Włodzimierz zaprosił wszystkich do sali teatralnej na dalszą część spotkania. Proboszcz skierował do młodych serdeczne słowa powitania. W dalszej części można było zapoznać się z początkami mariawityzmu i historią parafii w Łodzi. Tematyczną prezentację multimedialną przygotowali Marcin i Paulina Obiedzińscy a zaprezentowały w ciekawy i nowoczesny sposób Paulina Obiedzińska i Patrycja Kaczmarek. Akademię zakończyły wakacyjne wspomnienia przedstawione w formie prezentacji zdjęć z Międzywodzia przy śpiewie i akompaniamencie gitarowym Judyty Kin.

„Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga
Żeby były takie dni, że się przy nim ciągle jest..”
„Uśmiechnij się! Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie...
Już nie martw się, On z tobą jest na zawsze I kocha cię..”

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na posiłek, po czym rozpoczęła się dyskoteka. Reszta wieczoru upłynęła wszystkim na dobrej zabawie. Zanim się spostrzegliśmy czas naszego spotkania dobiegł końca. Impreza zakończyła się ok. północy.

Iza Górska i Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć: listopad 2010

Z życia Kościoła | Spotkania młodzieżowe