Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Łodzi

17 - 26 stycznia 2010 roku     

Broszura przygotowana na
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
17 - 26 stycznia 2010 styczeń 2010

Z życia Kościoła | Ekumenia | Ogłoszenia