Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Łodzi

17 - 26 stycznia 2010 rokuProgram nabożeństw w Łodzi:

data

kościół

godz.

adres

kaznodzieja

17.01.2010

Kościół
Rzymskokatolicki

1000

Duszpasterstwo Głuchych,
św. Krzysztof, ul. Sienkiewicza

ks. Adam Kleszczyński
(KEM)

17.01.2010

Kościół
Rzymskokatolicki

1800

Kościół Środowisk Twórczych,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 22

ks. Michał Makula
(KEA)

18.01.2010

Kośćiół Polsko - Katolicki

1800

ul. Limanowskiego 60, Łódź

ks. Jan Cieślar
(KEA)

19.01.2010

Kościół
Rzymskokatolicki

1800

Parafia Matki Bożej Dobrej Rady
w Zgierzu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5

ks. Adam Kleszczyński
(KEM)

20.01.2010

Kościół Starokatolicki
Mariawitów

1800

ul. Franciszkańska 27, Łódź

ks. bp Mieczysław Cieślar
(KEA)

21.01.2010

Kościół Chraścijan Baptystów

1800

ul. Nawrot 27, Łódź

ks. M. Undas
(KEA)

22.01.2010

Kościół Ewangelicko -
Metedystyczny

1800

ul. Organizacji WiN 2a, Łódź (bałucki rynek)

ks. Wiesław Kamiński

23.01.2010

Kościół Ewangelicko -
Reformowany

1800

ul. Radwańska 37, Łódź

ks. Michał Makula
(KEA)

24.01.2010

Kościół
Rzymskokatolicki

1215

Parafia Chrystysa Króla,
Kamiszewicka 99, Pabianice (Zatorze)

ks. Adam Kleszczyński
(KEM)

24.01.2010

Kościół Ewangelicko -
Augsburski

1800

ul. Piotrkowska 283, Łódź

ks. bp Włodzimierz Jaworski
(KSM)

25.01.2010

Kościół Ewangelicko -
Augsburski

1800

ul. Spacerowa, Zgierz

ks. Krzysztof Kołodziejczyk

26.01.2010

Kościół Starokatolicki
Mariawitów

1800

ul. Targowa 21, Pabianice

ks. B. Starus
(KRK) styczeń 2010

Z życia Kościoła | Ekumenia | Ogłoszenia