Adoracja
Parafia Dobra - 16 października 2011 r.Adoracja - oddawanie czci, jest to modlitwa, której głównym celem jest błaganie Chrystusa o miłosierdzie dla świata. Od łaski bowiem Chrystusowej, od jego pomocy zależy poprawa i odnowienie obyczajów w świecie. Każdy mariawita ma zaszczyt być czcicielem Przenajświętszego Sakramentu. W świątyniach mariawickich wystawiony jest Przenajświętszy Sakrament - jako Król i Pasterz zasiadający na co dzień na tronie miłosierdzia, aby przyjmować prośby i zwierzenia swych dzieci. Z tego tronu mówi on do wszystkich, a najbardziej do opuszczonych: „pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę.” Ten rodzaj modlitwy niesłychanie rozwija ducha i wyrabia charaktery. Nie jest to bowiem bezmyślne odmawianie pacierzy, nie jest to kontemplacja zmysłów ale żywy kontakt z Chrystusem. Jest to zrozumienie czym jest Chrystus, jest to poczucie solidarności z ludźmi. Modlitwa krzepi siły, dodaje energii, podnosi moralnie, sprawia że jesteśmy skłonni zrobić coś dla drugiego człowieka. Adoracja goi i zabliźnia rany, przywraca spokój wewnętrzny, daje otuchę. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu jest podstawą życia religijnego w Kościele Mariawickim. Punktem kulminacyjnym czci eucharystycznej jest Komunia Św., która prawdziwie i doskonale jednoczy człowieka wierzącego z Chrystusem. Mariawici starają się Komunię Św. przyjmować jak najczęściej.

   Cześć Ci oddaję, Panie Jezu Chryste,
   Tu i we wszystkich kościołach na ziemi,
   Gdzie utajony jesteś w Eucharystii,
   Kiedy się smucisz grzechami mojemi.

     Uwielbiam Ciebie i dzięki Ci czynię,
     Że mi swe serce oddajesz bez miary,
     Że w duszy mojej dla siebie świątynię
     Wznosisz nadziei, miłości i wiary.

   I wygradzam Tobie, Chryste Boże,
   Za grzech, co krzyżem ciężarnym przygniata
   Ramiona Twoje. I błagam w pokorze
   O miłosierdzie dla całego świata.

Chryzopraz

W dniu miesięcznej adoracji w Parafii Dobra, 16. października 2011, zgromadzili się wierni na wspólnej modlitwie. O miłosierdzie dla świata wypraszali młodzi parafianie z Dobrej i Sobótki. Większość przystąpiła do Komunii św., następnie odmówiono Różaniec św. Po nabożeństwie przeniesiono się do sali parafialnej, gdzie dzieci chętnie śpiewali młodzieżowe piosenki religijne przy karaoke i gitarze. Parafianie przygotowali także poczęstunek i herbatkę. Kapłan Szczepan i kapłan Daniel czuwali nad ciepłą atmosferą wspólnoty stołu i modlitwy.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


 


 październik 2011

Z życia Kościoła