Uroczystość Parafialna w naszej parafii w Łodzi
- 2 października 2011 r. -Uroczystość Parafialna w Łodzi odbywa się w dniu patrona parafii św. Franciszka z Asyżu. Gdy święto wypada w dzień powszedni to przekładane jest na najbliższa niedzielę. W tym roku uroczystą Mszę św. celebrował Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński w koncelebrze biskupów: M. Włodzimierza Jaworskiego i M. Bernarda Kubickiego. Wspólnie modlili się kapłani - proboszczowie ze wszystkich parafii z Diecezji śląsko-łódzkiej. Licznie zebrali się wierni z Łodzi i okolic, by we wspólnocie modlitewnej umacniać się w Bogu. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny a na organach grał brat Stanisław Jarosiński. Grała również parafialna orkiestra dęta pod dyrekcją brata Piotra Brzezińskiego.

Kazanie, wygłoszone przez ojca Biskupa Ludwika, odnosiło się do patrona naszej parafii św. Franciszka, osoby, symbolu podnoszenia się Kościoła. Trzeba ciągle przypominać ducha franciszkańskiego, bo w nim jest źródło odnowy Kościoła. W Objawieniach Dzieła Wielkiego Miłosierdzia czytamy, że św. Franciszek najbliżej naśladował Jezusa Chrystusa. A Nasza Mateczka nosząc zakonne imię - Franciszka, najbliżej naśladowała N.M.P. To naśladownictwo objawiało się w radosnej postawie płynącej z prostej wiary, z miłości do Boga i całego stworzenia. Franciszkanizm przepełniony jest ewangeliczną zasadą ubóstwa oraz miłosierdzia, braterstwa i pomocy potrzebującym. Każdy z nas ma szansę czerpać z tych gotowych wzorców postępowania by godnie żyć i podobać się Bogu.

Na zakończenie nabożeństwa odbyła się Procesja z Przenajświętszym Sakramentem w której chwaląc imię Boga hymnem „Ciebie Boga chwalimy” przeszliśmy wokół kościoła.

Po uroczystości, zgromadzeni świętowali jeszcze jakiś czas, prowadząc rozmowy między sobą i z duchownymi.

„Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą”
(Pieśń Słoneczna - św. Franciszek)

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. Marcin Obiedziński, Arkadiusz Wojnacki


 październik 2011

Z życia Kościoła