Pielgrzymka dzieci Pierwszokomunijnych do Płocka

* 11 czerwca 2011 *Od piętnastu lat, po przyjęciu I komunii Św. dzieci wraz z rodzinami przyjeżdżają do mariawickiego sanktuarium w Płocku. W Świątyni Miłosierdzia i Miłości w sobotę 11 czerwca 2011 r. zabiło wiele serc dziecięcych. Przyjechali z całej Polski aby pomodlić się, przyjąć Pan Jezusa, poznać miejsce gdzie żyła, pracowała i pełniła Wole Bożą nasza najdroższa Mateczka. Uroczysty i podniosły był to dzień, który wspólnota młodych dziewcząt i chłopców poświęciła Panu Bogu. Z powagą i nabożeństwem trwali na modlitwie, a po Mszy św., już rozluźnieni, napełnili ogrody świątynne swoim młodzieńczym żywiołem. Przywieźli wesołe śpiewy, wiersze i zabawy, które z wielką radością przeżyli wszyscy zgromadzeni.

J.Z.

   

Galeria zdjęć:


fot. J.Z. czerwiec 2011

Z życia Kościoła