Rocznica śmierci Mateczki - Pielgrzymka do Płocka
- 23 sierpnia 2011 r. -W dniu 23 sierpnia 2011 r. przypadała 90. rocznica odejścia do Pana naszej najdroższej Mateczki. W tym dniu, późnym popołudniem, udała się do Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, grupa pielgrzymów z parafii Dobra. Adorację przygotował i poprowadził brat diakon Dominik wspólnie z bratem Felicjanem. Modlitwy współprowadzili także młodzi mariawici co, jak stwierdził Biskup Naczelny, jest szczególne budujące dla wiernych naszego Kościoła. Szczere i żarliwe wzniesienia myśli i uczuć do Pana Jezusa ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie jest wypełnianiem przesłania Mateczki: „kochajcie Przenajświętszy Sakrament”. Błagalne słowne modlitwy o miłosierdzie, przeplatały się z młodzieżowym doniosłym śpiewem.

Po wieczornej adoracji złożono kwiaty na grobie Marii Franciszki Kozłowskiej - Tej, której Pan Jezus objawił Dzieło Wielkiego Miłosierdzia jako ostatni ratunek dla ginącego w grzechach świata. Następnie, w sąsiedztwie miejsca konania Mateczki, tzw. celki, wspólnie przeżywaliśmy ostatnie momenty życia i Jej męczeńskiej śmierci. Misterium przygotowali bracia Dominik i Felicjan na podstawie źródeł pisanych ówczesnych świadków. Zaduma i podniosły nastrój, długo jeszcze towarzyszyły uczestnikom pielgrzymki.

Późnym już wieczorem, po herbatce w gościnnych progach klasztoru, atmosfera czasów Mateczki przeniosła się nad Wisłę. Rejs po rzece przywołał wspomnienia Jej pierwszej podróży z Warszawy do Płocka. W roku 1887 przybyła statkiem młodziutka 25 letnia siostra Maria Franciszka z misją utworzenia ukrytego Zgromadzenia Sióstr Ubogich św. Klary. Uwielbiano Boga wpatrując się fale Wisły i ukochany klasztorek nasz szary. Gorące młodzieńcze śpiewy zwieńczyły tę niezwykłą pielgrzymkę, w której we wspólnocie duchownych i wiernych staraliśmy się oddać hołd i dziękczynienie Panu Bogu za Wielką Świętą Mariawickiego Kościoła.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. Jadwiga Znajdek


 sierpień 2011

Z życia Kościoła