Msza Święta Prymicyjna kapłana M. Daniela Mamesa w Dobrej
- 16 września 2011 r. -W piątek, 16 września 2011 r., w Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Dobrej miała miejsce ważna i miła uroczystość. W dniu miesięcznej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu odbyła się także Msza Św. Prymicyjna kapłana Marii Daniela Mamesa. Ks. Mames otrzymał święcenia kapłańskie w sierpniu b.r. z rąk Biskupa Naczelnego - M. Ludwika Jabłońskiego w Płocku. Przez miesiąc neoprezbiter odprawia pierwsze msze w różnych parafiach, zaczynając od macierzystej.

Msza Św. w Dobrej zgromadziła dużą ilość wiernych - parafian z Dobrej oraz z okolicznych parafii: ze Strykowa, z Lipki, z Grzmiącej i z Łodzi. Podczas mszy prymicyjnej nowo wyświęcony kapłan udzielił zgromadzonym błogosławieństwa poprzez nałożenie rąk na głowę wiernych. Po zakończonym nabożeństwie proboszcz miejscowej parafii zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na ognisko do ogrodu przy plebanii, gdzie do zmierzchu przy pieczonych kiełbaskach i herbacie parafianie i goście przy wspólnych śpiewach i rozmowach spędzili czas.

Kapłan Daniel Mames posiada tytuł doktora, jest pedagogiem i kulturoznawcą, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem wielu artykułów i prac naukowych z zakresu pedagogiki, teologii i religioznawstwa. W Krakowie w 2009 roku ukazała się jego książka „Misteria Mysticorum. Szkice z historii i duchowości mariawitów.” Po święceniach został proboszczem w parafii mariawickiej w Sobótce k. Grabowa w pow. łęczyckim.

Włodzimierz Grochocki

 

Dnia 16 września 2011 r o godzinie 17.00 w Kościele Starokatolickim Mariawitów w Dobrej odbyła się adoracja miesięczna. Mszę Św. prowadził kpł. Daniel Mames w obecności proboszcza kapłana Szczepana Orzechowskiego. Była to Msza Św. Prymicyjna. Podczas nabożeństwa kpł. Jakub Szczepan Orzechowski odczytał list Św. Piotra Apostoła a kapłan Daniel Mames odczytał wyjątek z Ewangelii Św. Mateusza. Brat Andrzej Ciesielski pięknie śpiewał i grał na organach. Szczególnie podobała mi się pieśń pt. „Matko potężna”. Młodzież ze szkół w Dobrej i w Strykowie śpiewała w czasie adoracji pieśni pt. „Ofiaruje Tobie Panie Mój” oraz „Jak odnaleźć mam Chrystusa”. Podczas Mszy Św. Kapłan Daniel pobłogosławił parafian nakładając ręce na ich głowy i w upominku rozdawał obrazki. Kapłan Jakub Szczepan Orzechowski złożył życzenia kapłanowi Danielowi. Kpł. Daniel Mames otrzymał kwiaty od uczniów gimnazjum nr 1 w Strykowie (Patrycja Barańska, Andrzej Krempiński). Uczestnicy nabożeństwa podpisali się w książce z wierszami Marcina Zalewskiego pt. „Miłość, Ból, Śmierć”. Książkę tę wręczono kapłanowi Danielowi Mamesowi. Następnie zaproszono przybyłych na ognisko, przy którym śpiewano pieśni religijne .

Natalia Pawlak, Agnieszka Patora

Galeria zdjęć:


fot. Agnieszka Patora, Natalia Pawlak


 wrzesień 2011

Z życia Kościoła