Zakończenie TMoJCh w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Łodzi

- 23 stycznia 2011 -W dniu 23 stycznia 2011 r. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Łodzi odbyło się wspólne ekumeniczne nabożeństwo końcowe w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Głównym celebransem był gospodarz miejsca i proboszcz parafii, ks. Michał Makula.

Kazanie wygłosił ksiądz Wiesław Kamiński z Kościoła Rzymskokatolickiego-duszpasterstwa głuchych. W homilii sformułował tezę, że Chrystus nie pragnie uniformizacji swych wiernych ale pragnie od człowieka głębokiej wiary, która może być wyrażana na sposób różnorodny. Ksiądz Semko Koroza, przewodniczący łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej posumował tydzień modlitw w regionie łódzkim jako bardzo owocny.

Poprzez wspólną modlitwę budujemy zrozumienie dla drugiego człowieka dla jego wolności wyznawania Boga Najwyższego.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. Jadwiga Znajdek styczeń 2011

Z życia Kościoła | Ekumenia