TMoJCh - Nabożeństwo w Naszym Kościele w Łodzi

- 14 stycznia 2011 -W dniu 14 stycznia 2011 r. w Kościele Starokatolickim Mariawitów w Łodzi odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dość licznie przybyła reprezentacja wiernych i duchownych z bratnich łódzkich kościołów. Z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego zaszczycili nas ks. bp Jan Cieślar i ks. Marcin Undas, z Kościoła Polsko Katolickiego - ks. Stanisław Muchewicz, z Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego - ks. Adam Kleszczyński i z Kościoła Rzymskokatolickiego ks. Andrzej Dąbrowski, ks. Henryk Eliasz, ks. Bogumił Walczak. Z naszego Kościoła obecni byli proboszcz- ks. bp .Włodzimierz Jaworski, ks. bp. Bernard Kubicki, ks. Szczepan Orzechowski, ks. Kazimierz Kaczmarski, ks. Stanisław Bankiewicz i ks. Fidelis Kaczmarski Naukę wygłosił ksiądz biskup diecezji warszawskiej - Jan Cieślar z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pabianicach. Grała orkiestra parafialna pod batutą Piotra Brzezińskiego. Śpiewał chór „Mariawita” pod dyr. brata Henryka Kapusty. Po nabożeństwie odbyła się agapa.

Fragmenty kazania:

„Kościół jest ciałem Chrystusa, który jest różny w swych formach liturgicznych, w akcentowaniu poszczególnych elementów religijności, w podkreślaniu wypracowanych myśli, form publicznych. Ale jednocześnie Kościół posiada wielką moc bo jest jeden w Chrystusie, wspólnym Zbawicielu. Poczucie wspólnoty determinowało zresztą rozwój chrześcijaństwa . Poczucie wspólnoty w gruncie rzeczy utrzymało ten Kościół z Woli Bożej do dziś. Poczucie, a może nawet zamanifestowanie wspólnoty jest potrzebnym świadectwem dla poza chrześcijańskiego świata.

Idąc tokiem hasła Tygodnia, analizujemy też bycie razem w łamaniu chleba. Te pierwsze spotkania chrześcijańskie, dziękczynienie, eucharystia, doprowadziły do zrozumienia zjawiska fenomenu wspólnoty jako koione, komunii. Nie trzeba mówić o wartościowaniu sakramentu Eucharystii w tym kościele. To jest tak wielkie bogactwo, które dajecie chrześcijańskiemu światu. Dziś podzieleni w interpretacji i rozumieniu Komunii Św., stajemy przed światem czasem z niewiarygodnym świadectwem wspólnoty. To jest jakby zadanie, imperatyw, które odczytujemy z hasła tego roku. Temu wszystkiemu o czym mówimy w myśleniu o jedności pomóc może tylko modlitwa. Przez nią i dzięki niej możemy mieć siły i do przyszłej jedności. Modlitwa wzmacnia działania, daje siłę na co dzień. Przecież wiemy, czujemy to, ile razy rozpoczynamy trudne chwile modlitwą i czujemy wtedy wzmocnienie, siłę i czujemy bliskość Najwyższego Boga .Modlitwa wzmocni też działania i da siłę ku przezwyciężaniu trudności w dialogu ekumenicznym. W tej rozmowie z Bogiem znajdziemy prawdziwe wyzwanie ku rozmowie i otwieraniu się na siebie. ...Droga ekumenicznych modlitw, droga Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, droga ekumeni to droga bardzo trudna. Celem jej jest dojście do jedności nie tej instytucjonalnej ale do tej wspólnoty trwania nas apostołów, bycia razem w łamaniu chleba i wspólnego składania rąk do modlitwy.

To wspólne składanie rąk jest dziś naszym udziałem. Z modlitwy wynika pragnienie słuchania siebie, wspierania się i budowania jedności. Ona łączy wszystkie chrześcijańskie wyznania. Wszyscy wspólnie składamy ręce do modlitwy "Ojcze nasz". Winna ona być źródłem naszej mocy i zjednoczenia się...”

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. Jadwiga Znajdek styczeń 2011

Z życia Kościoła | Ekumenia