Rozpoczęcie TMoJCh w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pabianicach

- 9 stycznia 2011 -„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Hasło na tegoroczny tydzień modlitw zaproponowane zostało przez ekumeniczna grupę chrześcijan z Jerozolimy. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w regionie łódzkim rozpoczął się w dniu 9 stycznia 2011r. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pabianicach. Wspólnie modlili się duchowni i wierni z kościołów: rzymskokatolickiego, metodystycznego, polskokatolickiego, starokatolickiego mariawitów, baptystycznego, według rytu nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Augsbuskiego, które celebrował biskup Jan Cieślar.

Biskup Włodzimierz Jaworski w homilii mówił: Ponad dwa tysiące lat temu pierwsi uczniowie Chrystusa doświadczyli w Jerozolimie zesłania Ducha Świętego w postaci ognistych języków. Apostołowie otrzymali łaskę mówienia w obcych językach po to aby mogli iść w świat i głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie. Od momentu Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna się powstanie i historia Kościoła. Chociaż ten najwcześniejszy Kościół doświadczał trudności, to jego członkowie trwali wiernie we wspólnocie , w łamaniu chleba i w modlitwach. Kościół obecny ma inne oblicze niż ten apostolski. Jest różnorodny ze względu na bogactwo kultury i tradycji. Ta piękna rozmaitość stała się również źródłem podziałów. Od 1908r. chrześcijanie na całym świecie próbują przezwyciężać podziały i wspólnie wznosić modły ku Najwyższemu. „O jak dobrze i miło gdy bracia w zgodzie żyją, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo.”

Oprawę muzyczną zapewnił miejscowy chór „Cantoria” pod dyrekcją Pani Magdaleny Hudzieczek-Cieślar. Po nabożeństwie, na agapie, dyskutowano na temat współczesnych problemów chrześcijan m.in. konieczności łączenia wysiłków w obronie przed postępującą ateizacją.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. Jadwiga Znajdek styczeń 2011

Z życia Kościoła | Ekumenia