Nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

- Warszawa Wola, 21 stycznia 2011 -Nabożeństwa w okresie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan gromadzą corocznie duchownych i wiernych reprezentujących różne Kościoły. Szczególnie licznie gromadzą się wierni w Warszawie, gdzie nabożeństwa ekumeniczne zyskały wielką przychylność ludu bożego.

W Kościele Starokatolickim Mariawitów na warszawskiej Woli nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w dniu 21 stycznia 2011 r. Celebrował je Ordynariusz Diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, biskup Maria Włodzimierz Jaworski w koncelebrze kapłanów Grzegorza Drożdża i Jana Opali. Kazanie wygłosił duchowny z Kościoła Prawosławnego. Wierni warszawscy zawsze aktywnie uczestniczą w liturgii słownej i śpiewanej przepełniając mury kościelne swą gorącą modlitwą.

Chór „Mariawita” miał zaszczyt przyłączyć się do tej żarliwej modlitwy i zaśpiewał następujące kolędy: „Anielskie chóry”, „Zajaśniało cudne zorze”, „Bracia patrzcie tylko”, „Słyszcie jak biją dzwony” oraz pieśń ekumeniczną „Tak teraz jest czas”. Po nabożeństwie odbyła się agapa, na której już w swobodnej atmosferze, przy gorącej herbatce, kontynuowano śpiew pięknych polskich kolęd.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. Marta Walczewska styczeń 2011

Z życia Kościoła | Ekumenia | Chór „Mariawita”