Ekumeniczna Droga Krzyżowa w Łodzi
* 6 kwietnia 2012 r. *Dnia 6 kwietnia 2012 r. w Wielki Piątek na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi zebrały się tłumy chrześcijan, aby uczestniczyć w Ekumenicznej Drodze Krzyżowej. Przed godz. 20.00 organizatorzy rozdają scenariusze z tekstami pieśni. Jest już przygotowany krzyż do procesji. Są księża różnych wyznań. Są przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, policji, harcerze, studenci. Wzdłuż ulicy młodzież i harcerze trzymają wstęgę osłaniającą niosących krzyż i głośniki. Pierwsi niosą krzyż studenci. Podczas marszu unosi dostojny, udany śpiew. Przystanek, modlitwa i rozważanie księdza. Na następnym przystanku zmiana księdza. Ten krzyż niesiony, te śpiewy, te modlitwy, te przepiękne nauki tak dobrze dopracowane i nam przekazane przyczyniły się do szczęśliwego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Podczas marszu tak było spokojnie, bez żadnych gwarów, tak uroczyście, że nasuwały się myśli co to są za ludzie. To są chrześcijanie, wysokiej kultury z Łodzi.

W imieniu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów rozważanie na drugiej stacji prowadził kapłan Stanisław Bankiewicz z Parafii Grzmiąca. Powiedział m.in.:

Chrystus Pan wycierpiał swą mękę i śmierć by dać nam odkupienie, a my w swoim zadufaniu odwdzięczamy się nie miłością czy dobrocią ale grzechem i złem. Nie umiemy wobec bliźniego wypełnić polecenia Pana Jezusa „Po tym was poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość macie jeden do drugiego”. Ciągle obecna jest pycha i obojętność, agresywna postawa wobec innych. Oto nasza judaszowska zdrada. Czy tak ma wyglądać owoc męki , śmierci a wreszcie owoc Zmartwychwstania naszego Mesjasza?

Prośmy dziś na tej Drodze Krzyżowej o pomoc i światło Ducha Świętego byśmy umieli odwrócić się od grzechu i judaszowej postawy. Stawajmy się raczej takimi, na których odbija się owoc łaski zmartwychwstania, tymi którzy szczerą i prostą miłością ukochali Zbawiciela i wypełniali Jego wolę, Wolę Bożą. „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Amen.

Jan Boruc

Galeria zdjęć: kwiecień 2012

Z życia Kościoła | Ekumenia