Niedziela Palmowa w naszej parafii w Łodzi
- 1 kwietnia 2012 r. -Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Jest to więc czas wyciszenia, spokojnego przygotowania do świąt, przeżywania cierpienia męki Chrystusa oraz nadchodzącej radości z zmartwychwstania.

Jest to bardzo ważny czas dla wszystkich wierzących, kiedy to mogą skupić się na refleksji dotyczącej nie tylko obecności w świecie rzeczywistym, ale również tego, co spotyka człowieka po śmierci. To czas duchowej odnowy, przeżycia wraz z innymi najboleśniejszych, ale zarówno najpiękniejszych momentów w życiu Chrystusa.

Galeria zdjęć: kwiecień 2012

Z życia Kościoła