Rekolekcje w Bratoszewicach
* 28 - 30 marca 2012 r. *„Młodość” tematem przewodnim rekolekcji w Bratoszewicach

W dniach 28-30 marca 2012 r., w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach odbyły się rekolekcje szkolne. Prowadził je br. kapłan Kazimierz Kaczmarski- proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie. W rekolekcjach uczestniczyła młodzież klasy I, II, III i IV Technikum. Tematem przewodnim rekolekcji była „młodość”. Słowo to Kapłan analizował na różne sposoby. Najpierw podzielił je na dwa wyrazy: mło i dość, z których mło(t) utożsamił z człowiekiem młodym bez doświadczenia , natomiast dość z przynależną młodemu człowiekowi odważną postawą. W analizie frazeologicznej słowa młodość Kapłan wskazał na końcówkę "ć" mogącą nasuwać skojarzenia ze słowem ćma. Młodego człowieka można porównać do zachowania ćmy. Jak ćma lgnie do światła nie zważając na oparzenia, tak człowiek powinien lgnąć do wiary, nie zwracając uwagi na nie zawsze korzystną opinię innych.

Rozważaliśmy też pojecie cnoty jako trwałej sprawności moralnej. Bycie osobą prawą, wierną dobru moralnemu to bycie wiernym Bogu. Cnota uważana jest przez różne koncepcje za jeden z najważniejszych elementów życia etycznego człowieka.

Każdego dnia rozważania rekolekcyjne przeplatane były modlitwami i pieśniami. Rekolekcje wniosły w nasze życie wiele zadumy, sprowokowały do zastanowienia się nad codziennym postępowaniem aby być coraz lepszym człowiekiem.

Uczniowie kl. III Technikum Logistycznego:
Natalia Raczyńska
Marek Szcześniak
Agnieszka SzymczakGaleria zdjęć: marzec 2012

Z życia Kościoła