Uroczystość Parafialna św. Franciszka z Asyżu w Łodzi
* 6 października 2013 r. *W dniu 6 października 2013 r. obchodziliśmy w Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Łodzi uroczystość naszego patrona - św. Franciszka.

Trzy razy Chrystus na krzyżu ożył i rzekł mu: „Franciszku, idź i napraw mój Kościół, który, jak widzisz, cały jest w ruinie”. Franciszek odpowiedział „tak” Jezusowi i rozpalił ducha Kościoła na nowo. Rozdał biednym to, co posiadał i część majątku ojca, co doprowadziło do rodzinnego konfliktu. W obecności biskupa Asyżu Franciszek w symbolicznym geście zrzucił z siebie ubranie, wyrażając w ten sposób zamiar wyrzeczenia się ojcowskiego dziedzictwa. Później żył jak pustelnik do czasu, gdy w 1208 roku słuchając fragmentu Ewangelii Mateusza - mowy Jezusa do apostołów, wysłanych z misją - Franciszek poczuł powołanie do życia w ubóstwie i oddania się przepowiadaniu Ewangelii.

Tysiące ludzi poszło za nim. Głosił życie Ewangelią, miłością. Mówił, że miłość nie jest kochana i cierpi na krzyżu. Żył razem z ubogimi, chorymi, wykluczonymi. Uczył niezwykłego szacunku do Eucharystycznego Jezusa. Jego prostota, pokora, wiara, umiłowanie Chrystusa, dobroć, czyniły go radosnym w każdej sytuacji. Franciszek to człowiek o niezwykłej ascezie, który dwie trzecie życia spędził na modlitwie i poście. Nie chciał nic posiadać, wszystko co najcenniejsze - mówił - ma być dla Chrystusa. Pozostawił głębokie teksty: listy , napomnienia, testament, refleksję na temat pochwały stworzeń.

Dla nas żyjących w XXI wieku św. Franciszek jest inspiracją do pielęgnowania ubóstwa wewnętrznego do wzrastania w zaufaniu do Boga, do prowadzenia umiarkowanego stylu życia z zachowaniem dystansu wobec dóbr materialnych.

Wspominając św. Franciszka z Asyżu, pamiętamy także o św. Marii Franciszce Kozłowskiej. Pan Jezus powiedział do Mateczki: „Jak św. Franciszek w dzień Przenajświętszej Panny Maryi Anielskiej otrzymał wielką łaskę dla ludzi, tak i tobie ten dzień oznajmione zostało wielkie Miłosierdzie dla świata”. Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński w homilii przypomniał nam, że jako mariawici mamy zadanie i zaszczyt pielęgnować dziedzictwo Mateczki . W adoracji ubłagania mamy wpatrywać się w Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i błagać Go o miłosierdzie dla świata. Uroczystość w Łodzi odbyła się z udziałem wielu kapłanów z sąsiednich parafii. Procesjonalne obejście kościoła z Przenajświętszym Sakramentem prowadził Bp M. Bernard Kubicki z Parafii w Lipce. Na organach grał wielce zasłużony dla mariawityzmu organista - brat Stanisław Jarosiński. Piękne brzmienie instrumentów dętych w utworach religijnych zaprezentowała orkiestra parafialna pod dyrekcja brata Piotra Brzezińskiego. Słowami podziękowania "Bóg zapłać za wspólną modlitwę" zakończył proboszcz Bp M. Włodzimierz Jaworski wspólne modlitewne spotkanie.

„Pokój i dobro” od św. Franciszka.

J.Z.

Galeria zdjęć:


fot. Jadwiga Znajdek i Patrycja Dąbrowska


 październik 2013

Z życia Kościoła