Ekumeniczna Konferencja Kobiet
- 16 listopada 2013 r. -W dniu 16 listopada w Warszawie odbyła się Ekumeniczna Konferencja Kobiet. Zgromadziły się panie- przedstawicielki Kościołów zrzeszonych w Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego i Grekokatolickiego.

Konferencję rozpoczął modlitwą, gospodarz miejsca pastor Parafii Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Warszawie, ks. Zbigniew Kamiński. W słowie powitalnym nawiązał do uczniów zmierzających do Emaus. Zaznaczył, że tak jak Kleofas i Łukasz, i my jesteśmy w drodze ku poznaniu Chrystusa.

Na spotkaniu omówiono działalność bieżącego roku oraz prace związane z liturgią nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy na 2014 rok. Modlitwy na przyszły rok przygotowały kobiety z Egiptu pod hasłem „Strumienie wody na pustyni”. Zaprezentowano sprawozdania z warsztatów w Niemczech dotyczące przygotowań do ŚDM. Pochylono się nad rolą Egiptu opisaną na kartach Biblii w Starym i Nowym Testamencie. To w Egipcie przyjęto Józefa - potomka Patriarchy Jakuba. Mojżesza ocaliła i wychowała siostra faraona. To także w Egipcie udzielono schronienia Świętej Rodzinie przed gniewem Heroda.

Niegdysiejsza potęga i kolebka cywilizacji jest dziś innym krajem. Wiele ludzie cierpi biedę, chrześcijanie są prześladowani. Wierni Bogu są niezłomni, a swoją przynależność do Chrystusa oznaczają trwałymi tatuażami krzyża na czole lub nadgarstkach. W pierwszy piątek marca 2014 roku na całym świecie, także w Polsce, będziemy modlić się w intencji kobiet z Egiptu.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. J.Z.


 listopad 2013

Z życia Kościoła | Ekumenia