Niedziela Palmowa w naszej parafii w Łodzi
* 24 marca 2013 r. *„Niedziela Palmowa” - rys. Weronika Jankowska

 

W dniu 24 marca 2013r. odbyła się uroczysta Msza św. upamiętniająca triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy. Chrystus Pan był szczególnie gorąco witany przez dzieci hebrajskie, które „niosąc gałązki oliwne, wyszły naprzeciw Panu, wołając i mówiąc hosanna na wysokości. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, hosanna Synowi Dawidowemu”. „Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych” (Mk 11,8).


Pomimo zimowej aury, parafianie wraz dziećmi licznie przybyli na nabożeństwo dziękczynne. Przynieśli ozdobne palmy, aby tak jak ponad 2000 lat temu wspólnie oddać cześć Temu, który uczynił wielkie rzeczy, Królowi Królów. Mszę św., kończącą jednocześnie trzydniowe rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadził ks. biskup Włodzimierz Jaworski. W rozmyślaniu podkreślił, aby szczególnie mocno w sercach pielęgnować wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez miłość do Niego i do bliźnich.

Tradycyjne poświecenie palm przypomina nam tamto radosne wydarzenie sprzed lat. Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI wieku. Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by zapewniały błogosławieństwo Boże.

J.Z.

Galeria zdjęć:


fot. J.Z., K.Z.


 marzec 2013

Z życia Kościoła