Uroczystość Parafialna w naszej parafii w Łodzi
* 5 października 2014 r. *W dniu 5 października w Łodzi odbyła się uroczystość parafialna na pamiątkę urodzin dla Nieba patrona Parafii i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - św. Franciszka.

Najbliższy naśladowca Chrystusa, święty Franciszek, rozstał się z ziemskim życiem w sobotę, dnia 3 października, roku Pańskiego 1226. Rok ten był czterdziestym piątym rokiem Jego życia, dwudziestym od rozpoczęcia pokuty, a drugim od otrzymania Przenajświętszych Stygmatów.

Tomasz z Celano tak opisuje ostatnie chwile świętego: Kiedy więc od kilku dni Franciszek przebywał w miejscu tak bardzo przez siebie upragnionym i poznał, że nadchodzi czas bliskiej śmierci, przywołał do siebie dwu braci, a swych szczególnych synów, i kazał im donośnym głosem, w radości ducha śpiewać chwalby Pańskie o rychłej śmierci i o życiu wiecznym, tak bliskim. On zaś, o ile zdołał, intonował ów psalm Dawidowy: „Głośno wołam do Pana, głośno Pana błagam”. ...oto Bóg mnie woła! Wszystkim moim braciom, tak nieobecnym, jak obecnym, odpuszczam wszystkie uchybienia i winy, i jak mogę, tak ich rozgrzeszam i błogosławię. Potem Franciszek kazał się położyć na włosiennicy i posypać popiołem.

Uroczystą Mszę św. celebrował Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński w asyście biskupów: M. Włodzimierza Jaworskiego i M. Bernarda Kubickiego. Przeżycia misterium modlitewnego potęgowała gra orkiestry pod batutą Brata Piotra Brzezińskiego i śpiew chóru pod dyrekcją Brata Stanisława Jałosińskiego. Naukę wygłosił Biskup M. Ludwik Jabłoński, w której wyakcentował miłość jako wyróżnik człowieczeństwa. Sparafrazował słynne zdanie Kartezjusza „myślę więc jestem” na „kocham więc jestem”. Człowiek dąży do miłości , realizuje się w miłości i spełnia się w miłości. Zaś miłość względem osób najsłabszych, niepełnosprawnych, chorych, biednych, odrzuconych jest franciszkańską miłością względem samego Pana Boga. „Ciebie Boga chwalimy, Ciebie Panem wyznawamy, Tobie Ojcu wiecznemu, wszystka ziemia cześć oddaje...”- hymnem pochwalnym i procesjonalnym obejściem kościoła z Przenajświętszym Sakramentem zakończyła się wspólna modlitwa w naszej Parafii.

Po nabożeństwie jeszcze jakiś czas trwaliśmy w Bożej radości.

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. J.Z.


 październik 2014

Z życia Kościoła