Światowy Dzień Modlitwy 2014
* 7 marca 2014 r. *Jest już ponad stuletnią tradycją, że rokrocznie, w pierwszy piątek marca, odbywają się nabożeństwa ekumeniczne w intencji mieszkańców jednego, co roku innego kraju. Dzień ten nazwano Światowym Dniem Modlitwy, ponieważ w tym dniu cały glob ziemski opasany jest modlitwą. W 170 krajach na kontynentach Australii, Azji, Afryki, Europy i obu Ameryk trwa wówczas modlitewny maraton.

W 2014 roku Światowy Dzień Modlitwy przebiegał pod hasłem „Strumienie wody na pustyni”. Chrześcijanki z Arabskiej Republiki Egiptu, które przygotowały liturgię, określiły ten dzień jako prawdziwe święto swoich rodzin. To dzień, w którym świat uwielbiał Boga za wspaniałą cywilizację starożytnego Egiptu, za piękno przyrody ale nade wszystko modlił się o „żywa wodę” - pokój Boży, dla współczesnych mieszkańców Egiptu.

W Łodzi nabożeństwo odbyło się w dniu 7 marca w Kościele Starokatolickim Mariawitów z udziałem wiernych reprezentujących różne wyznania. Na wstępie Proboszcz Parafii p.w. św. Franciszka, bp Maria Włodzimierz Jaworski powitał i zaprosił wszystkich do modlitwy. Nabożeństwo prowadziły lektorki z Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, Baptystycznego i Starokatolickiego Mariawitów. Wprowadzenie do ŚDM oraz rozważanie na podstawie Ewangelii św. Jana 4,3-32 przygotowała Siostra Pelagia Jaworska. Podczas nabożeństwa śpiewaliśmy ekumeniczne pieśni przy akompaniamencie braci Stanisława Jałosińskiego i Henryka Kapusty.

„Ty jesteś Bogiem pokoju, wlej w nasze serca pokój swój” zaśpiewały po arabsku Justyna Kacprzyk i Judyta Kin z gitarą i saksofonem. Po nabożeństwie spotkano się na wspólnej agapie.

Szczegółowe materiały znajdują się na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej: http://ekumenia.pl

Jadwiga Znajdek

Galeria zdjęć:


fot. J.Z.


 marzec 2014

Z życia Kościoła | Ekumenia