Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii w Łodzi
* 4 czerwca 2015 r. *Głównym elementem Bożego Ciała jest procesja. Na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu odnajdujemy opisy procesji zorganizowanej przez Jozuego przed zdobyciem Jerycha (Joz 6, 1-16); procesjonalnego przeniesienia przez Dawida Arki Przymierza do Jerozolimy (2 Sm 6, 1-23; 1 Krn 15, 1 - 16, 3); przeniesienia Arki Przymierza do świątyni zbudowanej przez Salomona (1 Krl 8, 1-9; 2 Krn 5, 2-10). Także kroczenie Izraelitów przez pustynię ku Ziemi Obiecanej i ich powrót z niewoli babilońskiej niekiedy porównywane są do wielkich procesji, które prowadzi sam Jahwe . Procesją, jaką odnajdujemy w Nowym Testamencie, jest uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy kończący pielgrzymkę do Świątyni Jerozolimskiej.

Każda procesja ma swój głęboki sens teologiczny. Po pierwsze jest znakiem naszego pielgrzymowania do Boga; uświadamia nam wierzącym, że zmierzamy do domu w Ojczyźnie niebieskiej. Po drugie przywołuje wydarzenia z życia Jezusa, a w sposób szczególny Jego paschalne przejście ze śmierci do życia. Procesja jest zatem wyrazem naszej nadziei, że razem z Chrystusem, który nam przewodzi, zmartwychwstaniemy do nowego życia.

Podczas procesji zachowujemy odpowiednią powagę śpiewając i odmawiając modlitwy. Procesja jest przecież publicznym wyznaniem naszej wiary. Niech to nasze wyznawanie zawsze będzie piękne, pobożne i radosne.

J.Z.

Galeria zdjęć:


fot. Bartłomiej Stachlewski


 czerwiec 2015

Z życia Kościoła